کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت

کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت
به گزارش سراج24، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران براساس گزارش کمیته فنی خود که در پنج جلسه طرح تفصیلی شهر تهران و مصوبه ۷/۱۲/۹۱ شورای عالی را به دقت مورد بازبینی قرار داده است را بررسی کرد.
 
براساس گزارش کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستند به گزارش ارائه شده توسط مشاور طرح جامع شهر تهران ، جمعیت پذیری این شهر حداقل از ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفرافزایش خواهد یافت.
 
از سوی دیگر با توجه به سایر اقداماتی که در حوزه ضوابط تشویقی بافت ناپایدار،بلندمرتبه سازی و آنچه در منطقه ۲۲ در جریان است. جمیت پذیری شهر تهران بیش از این افزایش می‌یابد.
 
بنابراین گزارش ؛ باوجودی که اجماع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر کنترل جمعیت شهر تهران بر مبنای ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر تأکید داشت، به درخواست رئیس شورای شهر تهران مقرر شد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره گزارش کمیته فنی، نظر رؤسای کمیسیون‌های شورای شهر تهران را دریافت کند و تصمیم گیری در جلسه بعدی انجام شود.
 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه امروز خود بر کنترل ساخت و ساز در حریم پایتخت نیز تاًکیدکرد.
 
 
منبع: فارس

اخبار مرتبط

نوشت افزار ایرانی تعطیلی بردار نیست

طرح اینترنت ملی در سند همکاری ایران و چین قید شده است.

نسیم ایران همدل به دانیال رسید

0 نظر

ارسال نظر

capcha