ذکری که باعث حفاظت از اموال می شود

ذکری که باعث حفاظت از اموال می شود
سراج24 - امام صادق (ع) می فرماید:
 
هر که در سفر آیة الکرسى را در هر شب بخواند خود و همراهانش سالم بمانند، و بگوید: خداوندا سیر مرا وسیله عبرت و سکوتم را وسیله تفکر و سخنم را ذکر قرار ده. 
 
از محمد بن عیسى از مردى: حضرت رضا (ع) از خراسان برایم جامه ‏اى فرستاد، که در آن جامه قدرى خاک نهاده شده بود، از آوردنده جامه پرسیدم: این خاک چیست؟ 
گفت خاک و تربت قبر حسین (ع) است و حضرت هیچ چیز از لباس و دیگر اشیاء به جایى نمی فرستد مگر آنکه از این تربت در آن مى ‏گذارد، و می فرماید: این موجب امان است (با اجازه الهى). 
 
از آن حضرت (ع) است که می فرمایند: برادرانى محضر نبى اکرم (ص) آمدند و گفتند ما به قصد تجارت بسوى شام میرویم به ما چیزى بیاموز که بخوانیم، حضرت فرمود: پس از آنکه در منزلى جا گرفتید و نماز عشاء را خواندید، و به بستر استراحت رفتید، تسبیح حضرت فاطمه و بعد از آن آیة الکرسى را بخوانید که از هر چیز در امان خواهید بود. 
در سفر دزدانى آنها را تعقیب کردند تا جایى منزل گرفتند، دزدان جاسوسى فرستادند که ببیند اینها خوابند یا بیدار، غلام وقتى به آنها رسید یکى از ایشان در بستر مشغول خواندن تسبیح حضرت زهرا (ع) و آیة الکرسى بود. جاسوس دزدان چون پیش آمد جز دیوارى بلند ندید، دور زد، همه جا جلوى خود دیوارى مشاهده کرد، و خبر مشاهدات خود را براى دزدان برد، دزدها او را تخطئه کردند، و گفتند: خوار شوى که دروغ مى ‏گویى و این خیالاتى است که از ترسویى و کم دلى بتو دست داده، و خود بسوى جوانان آمدند، ولى جز دیوارى مشاهده نکردند (که بر گرد جوانان کشیده شده بود) ناچار ناامید بازگشتند، فردا به نزدیک آنها آمدند و پرسیدند دیشب‏ کجا بودید؟ 
گفتند: همین جا، دزدان گفتند ولى ما آمدیم جز دو دیوار بلند چیزى مشاهده نکردیم، قضیه شما چیست؟
 گفتند: پیغمبر به ما تعلیم داد که تسبیح فاطمه (ع) و آیة الکرسى بخوانیم، و خواندیم، دزدان رفتند و قسم خوردند که دیگر آنها را تعقیب نکنند.
 
منبع:مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى، ج‏۱، ص489.

اخبار مرتبط

واکنش قرائتی به اهانت نشریه فرانسوی

عملی که ثواب اعمالمان را تقدیم دیگران می کند!

0 نظر

ارسال نظر

capcha