روزنامه اعتماد، دولت برآمده از رأی مردم را «نامشروع» دانست!

روزنامه اعتماد، دولت برآمده از رأی مردم را «نامشروع» دانست!

به گزارش سراج24 به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، دروغ تقلب یازده میلیونی در انتخابات آنقدر مضحک بود که این روزها حتی کسانی که آن را ابتدا مطرح کردند هم دیگر سخنی از آن نمی گویند و سعی می کنند تعبیرهای دیگری چون تدلیس و تخلف را در انتخابات مطرح کنند که آن هم حتی رنگ باخته است.

اما برخی جریان های رادیکال نزدیک به فتنه همچنان با وقاحت رای قانونی مردم را نادیده می گیرند و همچنان از تقلب در انتخابات می گویند.

روزنامه اعتماد که ید طولایی در این زمینه دارد در اقدامی عجیب دولت قانونی برآمده از رای مردم را نامشروع دانست!

این روزنامه نزدیک به دولت که گفت‌وگویی با آقای هاشمی رفسنجانی داشته است در مقدمه مصاحبه خود نوشت: هاشمی دومین روز نشست خبرگان را در کاخ مرمر می‌گذراند و قرار بود که خبرگان پس از نشست غیرعلنی روز دوم خود به دیدار او بیایند. پیش از آنها، نوبت گفت‌وگوی ما با مردی بود که نقش برجسته‌یی در همه بحران‌های جمهوری اسلامی داشته است؛ هاشمی را روزگاری «مرد عبور از
بحران» می‌خواندند.

اعتماد می افزاید: وقتی از او درباره این بحران هشت ساله پرسیدیم، چند بار از جزییات طفره رفت و گفت که نمی‌خواهد «چوب به مرده بزند» اما مگر می‌شود به همین آسانی از این هشت سال و به‌ویژه چهار سال نفسگیر دوم یک دولت خرابکار و نامشروع گذشت(!) برای همین وقتی هاشمی انگیزه‌هایش را از ورود به انتخابات 84 می‌گوید، مسیر گفت‌وگوی ما ناگزیر به نقد دولت احمدی‌نژاد هم می‌رسد: «روندی که با دوران بازسازی و سازندگی آغاز شد، روند تکاملی بود که تا سال 84 ادامه داشت.

پیش از این برخی دیگر از نزدیکان فتنه بدون اشاره به طرح دروغ تقلب بی شرمانه از طلب سال 88 سخن گفته بودند.

اخبار مرتبط

کشوری که سازنده آن دزدان و آدمکشان هستند!

امیدواریم در انتخابات 1400 یک نگاه تحول‌گرا روی کار بیاید تا ثمرات اجرای بیانیه‌ی گام دوم را ببینیم

بررسی پروژه نفوذ در برنامه ثریا با حضور عوامل سریال «گاندو»

0 نظر

ارسال نظر

capcha