لیست قیمت لپ تاپ (آخرین بروز رسانی ۱۴,۱۲,۹۲)

لیست قیمت لپ تاپ (آخرین بروز رسانی ۱۴,۱۲,۹۲)

 

کالا CPU/رم/HARD/VGA/MONITOR/درایو/وزن/OS کمترین قیمت
Acer Gateway NE56R Dual Core/4GB/320GB/INTEL – HD
4000/15.6/DVD-RW/2.6Kg/Windows 8
8400000
Acer 5760 Core i5/4GB/500GB/INTEL – HD
3000/15.6/DVD-RW//DOS
17000000
Acer Aspire E1 /4GB/500GB/nVIDIA -
GT620M/15.6/DVD-RW/2.3Kg/DOS
12500000
Acer Aspire E1-531 /2GB/320GB/INTEL -
HD/15.6/DVD+RW/2.5Kg/
10100000
Acer Aspire E1-571-6650 Core i3/4GB/500GB/nVIDIA -
GT620M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
13800000
Acer Aspire E1-571G Core i5/4GB/750GB/nVIDIA -
710M/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
17900000
Acer Aspire E1-571G Core i7/6GB/750GB/nVIDIA -
710M/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
20400000
Acer Aspire V3 Core i5/4GB/750GB/nVIDIA -
GT630M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/DOS
19800000
Acer Aspire V3-571G Core i5/4GB/750GB/nVIDIA -
GT630M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/DOS
21150000
Acer Aspire V3-571G Core i5/4GB/500GB/nVIDIA -
GT630M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/DOS
17200000
Acer E1-530 /////// 12700000
Acer E1-531 /2GB/320GB/INTEL/15.6/DVD-RW// 9500000
Acer E1-531 Celeron/2GB/320GB/INTEL -
HD/15.6/DVD-RW/2.5Kg/
9400000
Acer E1-570 Core i3/4GB/750GB/INTEL -
HD/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
12600000
Acer E1-570G Core i5/4GB/500GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
15190000
Acer E1-570G Core i3/4GB/750GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
13700000
Acer E1-570G Core i3/4GB/500GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
12340000
Acer E1-570G Core i5/6GB/750GB/nVIDIA -
GT740M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
17500000
Acer E1-571 Core i3/4GB/500GB/nVIDIA -
GT620M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
12400000
Acer E1-571 Core i3/2GB/500GB/INTEL -
HD4000/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
11650000
Acer E1-571G /4GB/750GB/nVIDIA -
710M/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
12450000
Acer E1-571G Core
i5/4GB/500GB/620/15.6/DVD-RW/2.5Kg/DOS
14100000
Acer E1-572G /////// 16800000
Acer E1-572G Core i5/4GB/500GB/AMD – HD
8750M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
14400000
Acer E1-572G Core i5/4GB/500GB/AMD -
HD8670M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/ندارد
۱۵۲۰۰۰۰۰
Acer E1-572G Core i5/4GB/500GB//15.6/DVD-RW// 15000000
Acer E1-572G Core i7/8GB/1000GB/AMD – HD
8750/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
2080000
Acer E1-572G Core i5/6GB/750GB/AMD – HD
8750/15.6/DVD+RW/2.4Kg/DOS
16500000
Acer E1-572G /////// 17300000
Acer E1-572G Core i7/6GB/1000GB/AMD – HD
8750M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/ندارد
۲۰۲۵۰۰۰۰
Acer P253 Core
i3/2GB/320GB/INTEL/15.6/DVD-RW//
11500000
Acer P253 /2GB/320GB/INTEL/15.6/DVD-RW// 9300000
Acer P3-171 Core i3/4GB/120GB/INTEL – HD
4000/11/ندارد/۱٫۳۳Kg/Windows 8
24000000
Acer V3-571G Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
G740M/15.6/DVD+RW/2.6Kg/DOS
24500000
Acer V3-571G Core i7/6GB/750GB/nVIDIA -
710M/15.6/DVD+RW/2.6Kg/DOS
22800000
Acer V3-571G Core i5/6GB/1000GB/nVIDIA -
710M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/ندارد
۲۰۰۰۰۰۰۰
Acer V3-571G Core i5/6GB/750GB/nVIDIA -
GT630M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/Win 7-Home
19150000
Acer V5-121 Dual Core/4GB/320GB/AMD – HD
6290/11.6/ندارد/۱٫۲Kg/DOS
12500000
Acer V5-572G Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT750M/15.6/DVD+RW/1.99Kg/DOS
23500000
Apple MD102 Core i7/8GB/750GB/INTEL – HD
4000/13.3/DVD-RW/2.06Kg/MAC
41000000
Apple MD104 Core i7/8GB/750GB/nVIDIA -
GT650M/15.4/DVD-RW/2.56Kg/MAC
55400000
Apple MD101 Core i5/4GB/500GB/INTEL – HD
4000/13.3/DVD-RW/2.06Kg/MAC
32800000
Apple MD103 Core i7/4GB/500GB/nVIDIA – GT
650M/15.4/DVD-RW/2.56Kg/MAC
53400000
Apple MD232-MacBook Air Core i5/4GB/256GB/INTEL – HD
4000/13.3/ندارد/۱٫۳۴Kg/MAC
36300000
Apple MD711 Core i5/4GB/128GB/INTEL – HD
5000/11.6/ندارد/۱٫۰۸Kg/MAC
29200000
Apple MD712 Core i5/4GB/256GB/INTEL – HD
5000/11.6/ندارد/۱٫۰۸Kg/MAC
34700000
Apple MD760 Core i5/4GB/128GB/INTEL – HD
5000/13.3/ندارد/۱٫۳۵Kg/MAC
33100000
Apple MD761 Core i5/4GB/256GB/INTEL – HD
5000/13.3/ندارد/۱٫۳۵Kg/MAC
37800000
Apple ME294 Core i7/16GB/512GB/nVIDIA -
GT750M/15.4/ندارد/۲٫۰۲Kg/MAC
71500000
Apple ME664 Core i7/8GB/256GB/nVIDIA -
GT650M/15.4/ندارد//MAC
55900000
Asus ROG G750JH Core i7/12GB/1000GB/nVIDIA -
GTX780M/17.3/BLU RAY/4.8Kg/Windows 8
75300000
Asus 1015PN Athom/2GB/250GB/nVIDIA -
ION/10.1//1.25Kg/Win 7-S
10000000
Asus A550 Core i3/4GB/500GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD-RW/2.3Kg/DOS
15850000
Asus A55-Core i5-4GB-750GB Core i5/4GB/500GB/nVIDIA -
GT610M/15.6/DVD-RW//Win 7-Home
19100000
Asus AU X59SR 2.0Hhz-2MB Core 2 Duo/2GB/250GB/ATI -
HD3450/15.4/DVD-RW/2.8Kg/DOS
10000000
Asus Eee PC X101CH Atom/2GB/320GB//10.1//1.0Kg/ 8600000
Asus F102B /////// 13900000
Asus G53SX Core i5/8GB/750GB/nVIDIA – GTX
560M/15.6/BLU RAY/3.92Kg/
30400000
Asus K451LB Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740M/14/DVD-RW/2.0Kg/DOS
25600000
Asus K451LB Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740M/14/DVD-RW/2.0Kg/DOS
27700000
Asus K46CB Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740M/14/DVD+RW/2.0Kg/
26400000
Asus K46CB Core i7/6GB/750GB/nVIDIA -
GT740M/14/DVD+RW/2.0Kg/DOS
25200000
Asus K46CB Core i5/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740M/14/DVD-RW/2.0Kg/DOS
21600000
Asus K551LB Core i5/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740M/15.6/DVD+RW/2.2Kg/ندارد
۲۳۵۰۰۰۰۰
Asus K551LB Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740M/15.6/DVD-RW/2.2Kg/
27300000
Asus K55N /4GB/500GB/AMD -
7520M/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
14800000
Asus K55VD Core i7/6GB/750GB/nVIDIA -
610M/15.6/DVD-RW/2.52Kg/DOS
27500000
Asus K56CB Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT740/15.6/DVD-RW//DOS
27180000
Asus K56CM Core i5/6GB/750GB/nVIDIA -
GT635M/15.6/DVD+RW/2.3Kg/DOS
23000000
Asus N550JV Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT750M/15.6/DVD+RW/2.6Kg/ندارد
۳۵۷۵۰۰۰۰
Asus N550JV Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT750M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/Windows 8
33500000
Asus N56VM Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT630M/15.6/DVD+RW/2.7Kg/
31700000
Asus N56VV Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT750M/15.6/DVD-RW/2.7Kg/DOS
34200000
Asus N56VV Core i7/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT750M/15.6/DVD-RW/2.7Kg/DOS
30900000
Asus N75SL Core i5/6GB/750GB/nVIDIA -
GT635M/17.3/DVD-RW/3.4Kg/DOS
27800000
Asus S200E Core i3/4GB/500GB/INTEL -
HD/11.6/ندارد/۱٫۴Kg/Windows 8
15100000
Asus S300 Core i3/4GB/500GB/INTEL -
HD/13.3///
17300000
Asus S400CA-Core i5-4GB-500GB+24 GB
SSD-VivoBook
Core i5/4GB/500GB/INTEL – HD
4000/14//1.8Kg/Windows 8
17500000
Asus TAICHI 31 Core i7/4GB/128GB/INTEL – HD
Graphics 4000/13/ندارد/۱٫۵۶Kg/Windows 8
58200000
Asus U38DT /4GB/500GB/AMD – HD
8550M/13.3//1.55Kg/
26500000
Asus VivoBook S200E Core i3/2GB/500GB/INTEL – HD
Graphics/11.6/ندارد/۱٫۴Kg/Windows 8
15700000
Asus -VivoBook S200E-Core
i3-4GB-500GB-Windows 8
Core
i3/4GB/500GB//11.6//1.4Kg/Windows 8
15350000
Asus VivoBook S550CM Core i5/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT635M/15.6/DVD-RW/2.6Kg/DOS
27400000
Asus X401A Core i3/4GB/500GB/INTEL -
HD/14/ندارد/۱٫۸۵Kg/DOS
15300000
Asus X401U /4GB/500GB/AMD -
7340M/15.6/ندارد/۱٫۷۶Kg/DOS
11800000
Asus X44 Dual
Core/2GB/500GB/INTEL/14/DVD-RW/2.44Kg/
10700000
Asus X44H Dual Core/4GB/750GB/INTEL – HD
3000/14.1/DVD-RW/2.44Kg/DOS
13500000
Asus X450CC Pentium/4GB/750GB/nVIDIA -
GT720M/14/DVD-RW/2.1Kg/DOS
14400000
Asus X450CC Pentium/4GB/750GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD-RW/2.3Kg/DOS
14950000
Asus X450CC Core i5/6GB/1000GB/nVIDIA – GT
720M/14/DVD-RW/2.1Kg/DOS
19500000
Asus X450CC Core i7/4GB/750GB/nVIDIA -
GT720M/14/DVD-RW/2.1Kg/DOS
24500000
Asus X450CC Core i5/4GB/750GB/nVIDIA – GT
720M/15.6/DVD+RW/2.3Kg/DOS
18820000
Asus X450CC Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT720M/14/DVD-RW/2.1Kg/DOS
22800000
Asus X450LC Core i5/8GB/1000GB/nVIDIA -
GT720M/14/DVD+RW/2.1Kg/ندارد
۲۰۶۰۰۰۰۰
Asus X451CA Core i3/4GB/500GB/INTEL – HD
4000/14/DVD-RW/2.1Kg/DOS
13000000
Asus X451CA /4GB/500GB/INTEL -
HD/14/DVD+RW//DOS
12600000
Asus X451CA Celeron/2GB/500GB/INTEL -
HD/14/DVD-RW/2.1Kg/DOS
10000000
Asus X452 /4GB/500GB/AMD – HD
8530M/14/DVD-RW//ندارد
۱۳۶۵۰۰۰۰
Asus X452EA /////// 13900000
Asus X452EP /4GB/500GB/ATI – HD
8670M/14/DVD-RW//
18990000
Asus X45U Dual Core/4GB/500GB/AMD -
7340/14/DVD-RW/2.2Kg/
10700000
Asus X501A Core i3/4GB/500GB/INTEL -
HD/15.6/ندارد/۲٫۰۷Kg/DOS
15300000
Asus X550 /////// 26200000
Asus X550 CC Core i5/4GB/750GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD+RW/2.3Kg/DOS
2189000
Asus X550CC Core i5/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD-RW/2.3Kg/DOS
20800000
Asus X550CC Core i7/6GB/1000GB/nVIDIA -
GT720M/15.6/DVD+RW/2.3Kg/DOS
25300000
Asus X550DP /6GB/750GB/AMD – HD 8550G +
Radeon® HD 8670M Dual Graphics with 2GB DDR3 VRAM/15.6//2.26Kg/
19500000
Asus X551CA Celeron/4GB/500GB/INTEL -
HD/15.6/DVD-RW/2.15Kg/Windows 8
9800000
Asus X552CL Core i3/4GB/500GB/nVIDIA – GT
710M/15.6/DVD+RW/2.45Kg/DOS
15300000
Asus X552CL Core i5/4GB/500GB/nVIDIA – GT
710M/15.6/DVD+RW/2.45Kg/DOS
16300000
Asus X552CL /4GB/500GB/nVIDIA – GT
710M/15.6/DVD+RW/2.45Kg/DOS
13400000
Asus X552EP-A4-4GB-750GB Dual
Core/4GB/750GB//15.6/DVD+RW//
17500000
Dell 3421 /2GB/320GB/INTEL – HD
4000/14/DVD+RW/2.09Kg/DOS
9550000
Dell 3520 Celeron/2GB/320GB/INTEL -
HD/15.6/DVD-RW/2.4Kg/DOS
8900000
Dell 3521 Core i3/4GB/500GB/INTEL – HD
4000/15.6/DVD+RW/2.25Kg/DOS
12600000
Dell 3521 Core i5/4GB/500GB/ATI -
7670M/15.6/DVD-RW//Windows 8
15900000
Dell 3521 Core i5/4GB/500GB/ATI -
7670/15.6/DVD+RW/2.25Kg/DOS
17400000
Dell 5110 Core i5/4GB/500GB/nVIDIA -
525/15.6/DVD+RW//DOS
15700000
Dell 5521 Core i7/8GB/1000GB//15.6/// 24600000

اخبار مرتبط

صورت‌حسابی که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود!

تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت مسکن

نرخ طلا و سکه در ۲۵ خرداد ۹۸

0 نظر

ارسال نظر

capcha