جدیدترین قیمت انواع خودرو در بازار ۴ اسفند+جدول

جدیدترین قیمت انواع خودرو در بازار ۴ اسفند+جدول
ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان )                قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو . یورو ۴ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۵۷,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود ---
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود ---
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۴۷,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۷۷,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ---
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۳۷,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ ---
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۶۰۵,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ --- ---
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ---
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۹,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ ---
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ---
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU۵ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU۵ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۳۲,۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۱۳,۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ---
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۹۰۰,۰۰۰
وانت دیزل تونلند --- ۸۹,۳۸۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ---
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ---
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ---
پراید ۱۳۲ SE ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ---
پراید ۱۳۲ LE ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ---
پراید ۱۳۲ SX ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ---
پراید ۱۴۱ LE --- ---
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۸۸,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۹۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ---
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۵۱,۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۴۹,۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۴۲,۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۱۹۲,۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۲,۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ---
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ---
تیبا دوگانه سوز ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ---
تیبا LX یورو ۴ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ---
تیبا SX یورو ۴ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ---
وانت Z۲۴ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت Z۲۴ گازسوز ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت Z۲۴ دیزل ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ---
سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ---
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ---
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۱۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ---
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ---
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۱۰,۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۳۱۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴ ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ---
پیکاپ تک کابین ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود ---
هیوندای آوانته معمولی ناموجود ---
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود ---
هیوندای ورنا معمولی ناموجود ---
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود ---
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود ---
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۲۰۰,۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X۶۰ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰,۰۰۰
لوبو ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ---
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ---
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ---
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ---
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک --- ---
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ---
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۶۶۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ---
مزدا ۲ فول ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B۵۰ ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ---
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری --- ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری --- ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری --- ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر --- ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن --- ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ---
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ---
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ---
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ---
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ---
جنتو . دنده اتوماتیک ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ---
پروتون ویرا --- ---
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو - G۵ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ---
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ---
ون MPX --- ---
هرور --- ---
کاکی ۵ --- ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین --- ---
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ---
وینگل ۵ تک کابین --- به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M۴ --- به زودی
هاوال H۶ --- ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا --- ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E۱۵۰ صندوق دار ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۰۰,۰۰۰
E۱۵۰ هاچ بک ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۳,۴۰۰,۰۰۰

 

 

 

 

اخبار مرتبط

بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند+جدول قیمت

چگونه قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

روند قیمت خودرو در بازار افزایشی است

0 نظر

ارسال نظر

capcha