اوقات شرعی تهران
اذان صبح ۰۴:۰۳:۳۱
اذان ظهر ۱۲:۰۵:۳۱
اذان مغرب ۱۸:۵۵:۳۵
طلوع آفتاب ۰۵:۳۲:۳۷
غروب آفتاب ۱۸:۳۶:۵۸
نیمه شب ۲۳:۲۰:۴۴
قیمت سکه و ارز
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ - ۱۷:۰۰

سفر وزیر امور خارجه به عربستان + تصاویر

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه، پیش از ظهر پنج شنبه (۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ) با استقبال مقامات عربستان وارد فرودگاه ریاض شد.وی به دعوت رسمی «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان و به منظور دیدار با برخی از مقامات عالی‌رتبه این کشور به عربستان سفر کرده است.

سفر وزیر امور خارجه به عربستان + تصاویر

به گزارش سراج24؛ «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه، پیش از ظهر پنج شنبه (۲۶ مرداد ۱۴۰۲ ) با استقبال مقامات عربستان وارد فرودگاه ریاض شد.وی به دعوت رسمی «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان و به منظور دیدار با برخی از مقامات عالی‌رتبه این کشور به عربستان سفر کرده است.

 • ورود «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه بین المللی ریاض

  ورود «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه بین المللی ریاض

 • ورود «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه بین المللی ریاض

  ورود «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه بین المللی ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • در حاشیه استقبال از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  در حاشیه استقبال از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • هیأت ایرانی در سفر وزیر امور خارجه به عربستان

  هیأت ایرانی در سفر وزیر امور خارجه به عربستان

 • «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه از اعضای هیأت ایرانی در سفر وزیر امور خارجه به عربستان

   «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه از اعضای هیأت ایرانی در سفر وزیر امور خارجه به عربستان

 • در حاشیه استقبال از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  در حاشیه استقبال از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

  استقبال از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ریاض

 • «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به وزارت خارجه عربستان دفتر یادبود را امضاء کرد

  «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به وزارت خارجه عربستان دفتر یادبود را امضاء کرد

 • «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به وزارت خارجه عربستان دفتر یادبود را امضاء کرد

  «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به وزارت خارجه عربستان دفتر یادبود را امضاء کرد

 • استقبال از «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وزارت خارجه عربستان

  استقبال از «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وزارت خارجه عربستان

 • استقبال از «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وزارت خارجه عربستان

  استقبال از «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وزارت خارجه عربستان

 • استقبال از «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه در وزارت خارجه عربستان

  استقبال از «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان از «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه در وزارت خارجه عربستان

 • دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

  دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 • دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

  دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 • دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

  دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 • هیأت ایرانی در دیدار وزیر امور خارجه عربستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

  هیأت ایرانی در دیدار وزیر امور خارجه عربستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 • دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

  دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 • دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

  دیدار دو جانبه «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

 • کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه

  کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

 • کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

  کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

 • «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

  «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

 • کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه

  کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه

 • «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

  «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

 • کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه

  کنفرانس مشترک مطبوعاتی «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

 • «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

  «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه عربستان

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار دوجانبه در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در وزارت خارجه عربستان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند

 • «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

  «فیصل بن‌فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ایران

 

منبع: ایرنا
اشتراک گذاری
نظرات کاربران
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۲۴۴
اخرین اخبار
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••