اولین نتیجه مطالعات ایمنی «بازار تهران» تا یک ماه آینده مشخص می‌شود

اولین نتیجه مطالعات ایمنی «بازار تهران» تا یک ماه آینده مشخص می‌شود

به گزارش سراج24؛ علیرضا فخاری در گفت و گویی در تشریح موضوع تحقق ایمنی بازار گفت: بازار تهران از مراکز بسیار حساس و مهم در حوزه اقتصاد شهری است که نه تنها برای تهران؛ بلکه برای پوشش اقتصاد کل کشور حائز اهمیت است؛ لذا نگاه ویژه‌ای به سمت بازار معطوف است.

وی افزود: بافت بازار تهران، دسترسی ها به بازار و سازه های گذشته بازار، همگی ویژگی هایی دارند که بازار را از سایر بخش‌های شهری متمایز می کند. بر همین اساس برای حفظ تعادل امکانات مورد استفاده در بازار تهران نسبت به چگونگی استفاده و بهره وری و مقابله با حوادث نگران کننده، دستور کار مشخصی تنظیم کردیم و از این رهگذر چندین کارگروه تشکیل شده است.

استاندار تهران ادامه داد: در قالب این مطالعات در حوزه استقرار ترکیب و تفکیک کاربری هایی که در حوزه بازار می تواند وجود داشته باشد، گسترش کاربری ها و حتی جابجایی و عدم تمرکز، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در حال حاضر نیز این مطالعات در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: منتظر بازخورد گرفتن کارکرد کارگروه ها هستیم تا در برنامه ریزی مناسبی از طریق همکاری شهرداری تهران، وضعیت بازار تهران را از وضعیت موجود خارج کنیم. بی تردید اولین نگاه ما برای بازار تهران ایمن کردن این محدوده است؛ ایمن شدن از حوادثی که ممکن است در این محدوده رخ دهد و در نقطه مقابل بتوانیم امکان دسترسی و توزیع ظرفیت امداد و نجات را به خوبی فراهم کنیم.

فخاری با اشاره به موضوع تفکیک ترکیبات شغلی بازار تهران گفت: گاهی چیدمان فروشگاه هایی که در بازار تهران قرار دارند به تناسب نوع کالا هم خوانی ندارد و غیر مرتبط و نامتجانس است؛ لذا این موارد را هم، در برنامه قرار دادیم تا ساماندهی انجام شود البته این ساماندهی از طریق شهرداری تهران صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مطالعاتی هم که صورت می‌گیرد مشترک با شهرداری تهران است و به نظر می رسد حداکثر تا یک ماه آینده می توانیم محصول اولیه از کارهای مطالعاتی را بیرون بدهیم تا مبنایی برای تصمیم سازی ها و طراحی های بعدی باشد.

اخبار مرتبط

ضرورت تداوم طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات

آتش انبار چسب بازار تهران هنوز مهار نشده است

جزئیات مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران تشریح شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha