اوقات شرعی تهران
اذان صبح ۰۳:۲۵:۴۶
اذان ظهر ۱۲:۱۱:۵۲
اذان مغرب ۱۹:۳۵:۰۹
طلوع آفتاب ۰۵:۰۶:۲۷
غروب آفتاب ۱۹:۱۴:۵۶
نیمه شب ۲۳:۲۰:۵۱
قیمت سکه و ارز
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ - ۱۵:۰۰

لیست قیمت انواع کتب درسی اعلام شد

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی لیست قیمت انواع کتب درسی در سال جدید را اعلام کرد.

لیست قیمت انواع کتب درسی اعلام شد

به گزارش سراج24؛ لیست قیمت انواع کتب درسی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعلام کرده به شرح زیر است:

قیمت کتاب‌های درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به طور میانگین ۳۰.۶۳ درصد افزایش داشته است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه اول ابتدایی مبلغ ۳۶۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۴۷۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دوم ابتدایی مبلغ ۳۹۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۵۲۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه سوم ابتدایی مبلغ ۴۴۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۵۸۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه چهارم ابتدایی مبلغ ۴۴۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۵۸۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه پنجم ابتدایی مبلغ ۴۴۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۵۸۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه ششم ابتدایی مبلغ ۵۳۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۶۹۰ هزار ریال رسیده است.

میانگین افزایش کتاب‌های دوره ابتدایی به ازای هر کتاب ۲،۱۰۰ تومان است که رشد ۳۰ درصدی قیمت این دسته از کتاب‌ها را نشان می‌دهد.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه هفتم (دختران) مبلغ ۸۹۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۶۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه هفتم (پسران) مبلغ ۸۷۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۴۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه هشتم (دختران) مبلغ ۷۵۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به ۹۸۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه هشتم (پسران) مبلغ ۷۶۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه نهم مبلغ ۷۹۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۴۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دهم تجربی مبلغ یک میلیون ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۱۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دهم ریاضی مبلغ یک میلیون و ۱۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۲۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دهم انسانی مبلغ ۹۴۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۴۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه یازدهم تجربی مبلغ یک میلیون و ۲۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۴۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه یازدهم ریاضی مبلغ یک میلیون و ۷۵ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه یازدهم انسانی مبلغ ۹۳۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۲۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دوازدهم تجربی مبلغ ۷۸۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۲۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دوازدهم ریاضی مبلغ ۸۳۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار ریال رسیده است.

قیمت یک دوره کتاب‌های پایه دوازدهم انسانی مبلغ ۸۵۰ هزار ریال بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۱۱۰ هزار ریال رسیده است.

میانگین افزایش کتاب‌های دوره متوسطه به ازای هر کتاب ۱،۷۰۰ تومان است که آن هم به طور تقریبی رشد ۳۰ درصدی قیمت این دسته از کتاب‌ها را نشان می دهد.

اشتراک گذاری
نظرات کاربران
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۲۵۳
اخرین اخبار
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••