یادداشت؛

مسئولین اقلیم کردستان پاسخگو باشند

مسئولین اقلیم کردستان پاسخگو باشند

به گزارش سراج24؛ فرهاد‭ ‬طلایی: سالهاست‭ ‬که‭ ‬گروه‌های‭ ‬شبه‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مسلح‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اقلیم‭ ‬کردستان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مخرب‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬مسئولین‭ ‬آن‭ ‬اقلیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬کردستان‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬خاندان‭ ‬بارزانی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬

هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬پژاک‭ ‬شاخه‭ ‬ایرانی‭ ‬پ‭. ‬ک‭. ‬ک،‭ ‬کومله،‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬کردستان‭ ‬ایران،‭ ‬حزب‭ ‬آزادی‭ ‬کردستان‭ (‬پاک‭) ‬و‭... ‬هستند،‭ ‬کارنامه‭ ‬سیاهی‭ ‬در‭ ‬اقدامات‭ ‬ناقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬دارند‭. ‬

این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬‮«‬اقدامات‭ ‬ناقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‮»‬‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬و‭ ‬کارنامه‭ ‬عملیاتی‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬

برخی‭ ‬موارد‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬توسط‭ ‬گروه‌های‭ ‬شبه‌نظامی‭ ‬و‭ ‬مسلح‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬اقلیم‭ ‬کردستان‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خلاصه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬

‭- ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬کودکان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نیروی‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬اسلحه‭ (‬کودک‭ ‬سربازی‭ ‬مهمترین‭ ‬مورد‭ ‬نقض‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ریشه‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬فریب‭ ‬و‭ ‬ربایش‭ ‬افراد‭ ‬زیر‭ ‬18‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬عضویت‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬خود‭ ‬است‭) ‬

‭- ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬شعارهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬جایگاه‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬خود‭ ‬مطرح‭ ‬می‌کنند‭ (‬آموزش‌های‭ ‬سنگین،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نیروی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬نبردهای‭ ‬مختلف‭ ‬خود،‭ ‬اجبار‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬کارهای‭ ‬طاقت‭ ‬فرسا‭ ‬برای‭ ‬زنان‭) ‬

‭- ‬آسیب‭ ‬روحی‭ ‬روانی‭ ‬به‭ ‬خانواده‌های‭ ‬اعضای‭ ‬خود‭ (‬اکثر‭ ‬خانواده‌های‭ ‬این‭ ‬اعضا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬کودک‭ ‬سربازان‭ ‬پس‌از‭ ‬جدا‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬فرد‭ ‬از‭ ‬کانون‭ ‬خانواده‭ ‬دچار‭ ‬آسیب‌های‭ ‬شدید‭ ‬روحی،‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬جسمی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬موارد‭ ‬بسیاری‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬خانواده‌های‭ ‬آنان‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬پاشیده‭ ‬شدند‭.) ‬

‭- ‬نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬تعهدات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‭ ‬کودک‭ ‬سربازی‭ (‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬معاهده‭ ‬بین‌المللی‭ ‬این‭ ‬گروه‌های‭ ‬شبه‭ ‬نظامی‭ ‬کُردی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬‮«‬ژنو‭ ‬کال‮»‬‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬جای‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬دارد‭) ‬

حال‭ ‬سوال‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬مجامع‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬چون‭ ‬سازمان‭ ‬عفو‭ ‬بین‌الملل،‭ ‬شورای‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭... ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬جدیت‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬نمی‌دهند؟‭ ‬

چرا‭ ‬نهادهای‭ ‬حقوق‭ ‬بشری‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬اقلیم‭ ‬کردستان‭ ‬عراق‭ ‬نمی‌خواهند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬از‭ ‬گروه‌های‭ ‬شبه‭ ‬نظامی‭ ‬متعدد‭ ‬کُردی‭ ‬در‭ ‬اقلیم‭ ‬کردستان‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬مخرب‭ ‬هستند؟‭! ‬

آنطور‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬خانواده‌های‭ ‬کُرد‭ ‬ایرانی‭ ‬بسیاری‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬گروه‌های‭ ‬شبه‭ ‬نظامی‭ ‬کُردی‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‌اند‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اسیر‭ ‬چنگال‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬یافته‭ ‬اند‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬رویه‌ای‭ ‬غیرانسانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬دارند،‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬حق‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬تماسی‭ ‬با‭ ‬فرزندانشان‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شانس‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬یار‭ ‬باشد،‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کشته‭ ‬شدن‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬ها،‭ ‬متوجه‭ ‬آن‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭! ‬

این‭ ‬امیدواری‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وهله‭ ‬اول‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬حساسیت‭ ‬و‭ ‬جدیت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬احقاق‭ ‬حقوق‭ ‬شهروندان‭ ‬ایران‭ ‬مناطق‭ ‬غربی‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬کشور‭ ‬اقدامات‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬همچنین‭ ‬آنکه،‭ ‬این‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬که‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬نیز،‭ ‬هم‭ ‬داستان‭ ‬با‭ ‬خانواده‌های‭ ‬مورد‭ ‬ظلم‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬مناطق‭ ‬کُردنشین‭ ‬ایران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نقض‭ ‬فاحش‭ ‬و‭ ‬مستمر‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬توسط‭ ‬گروه‌های‭ ‬شبه‭ ‬نظامی‭ ‬کُردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقلیم‭ ‬کردستان‭ ‬عراق‭ ‬مستقر‭ ‬هستند،‭ ‬واکنش‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬

اخبار مرتبط

آقای فروشنده

نیش زهرآلود «عنکبوت مقدس» بر قلب اسلام و ایران

متروپل؛ داغ مشترک این روزهای جامعه ایران

0 نظر

ارسال نظر

capcha