رعایت 50 درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور

رعایت 50 درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور

به گزارش سراج24؛ درمان و آموزش پزشکی در گزارشی منتشر کرد: بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بیش از ۲۲۴ هزار و ۲۴۸ مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین طی این مدت تعداد۳۷ هزار و ۱۶۲ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و یکهزار و ۲۶۵ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

کل شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰، بیش از یکهزار و ۹۰۸ مورد بوده و بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به اماکن مسکونی با موضوع دفع غیربهداشتی فاضلاب، انجام فعالیت غیر مجاز و آب شرب غیر بهداشتی بوده است.

شکایت از مدارس نیز با فراوانی موضوع شکایت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی  نیز ۴۳۸ مورد شکایت بوده است.

همچنین از کل شکایات، ۲۶ درصد مربوط به اماکن مسکونی، ۲۶ درصد مربوط به نانوایی‌ها، ۲۳ درصد مربوط به مدارس، ۱۳ درصد مربوط به اغذیه فروشی‌ها، ساندویچ و پیتزا فروشی‌ها و ۱۲ درصد مربوط به سلف سرویس و رستوران‌ها بوده است.

کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس بوده و بر همین اساس شکایت از مدارس نیز به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ۴۳۸ مورد شکایت بوده است.

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، بیش از  ۵۶.۴۴ درصد بوده،   در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه با ۶۶.۲۰ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با ۴۳.۵۵ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۶.۴۴ بوده است که فرودگاه‌ها با ۹۳.۱۸ درصد بیشترین میزان رعایت و رستوران‌ها با ۴۹.۶۱ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.

میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰.۸۴ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۷۷.۸۳ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به قم با ۳۵.۷۹ درصد بوده است.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰.۸۴ درصد بوده که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۷.۷۳ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۰.۵۶ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۵۹ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶۰.۴۲ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به لرستان با ۳۶.۷۴ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت شیوه  فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۵۹ درصد بوده که فرودگاه‌ها ۸۶.۳۶ درصد بیشترین درصد رعایت و مدارس با ۳۴.۷۵ درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند.

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۳.۵۶ درصد بوده  در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۷۱.۹۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به هرمزگان با ۳۷.۵۵ درصد  است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۳.۵۶ درصد بوده و فرودگاه‌ها با ۹۷.۷۳ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۷.۴۰ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

اخبار مرتبط

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس/ بوفه‌ها همچنان تعطیل

عزاداری محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی در قم برگزار می‏ ‏ ‌‍‍ ‏ ‌‌شود

0 نظر

ارسال نظر

capcha