آیا امواج تلفن همراه در کیفیت خواب موثر است؟

آیا امواج تلفن همراه در کیفیت خواب موثر است؟

به گزارش سراج24؛ علی رغم کاربری حدود دو دهه سیستم های تلفن همراه، هنوز اختلاف نظر زیادی در رابطه با آثار بیولوژیکی امواج سیستم های تلفن همراه وجود دارد. خواب نیز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم سلامتی می تواند تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی قرار بگیرد.

با توجه به این که در مطالعات مختلف تناقضاتی در این خصوص وجود دارد و لزوم بررسی آن در جمعیت های مختلف به خصوص کارکنان بیمارستان که خواب مناسب در کیفیت کاری آن ها اهمیت ویژه ای دارد، محققان دانشگاه علوم پزشکی سمنان با انجام پژوهشی، کیفیت خواب کارکنان بیمارستان‌های آموزشی شهر سمنان و بررسی ارتباط آن با امواج تلفن همراه را مورد بررسی قرار دادند.

در این پژوهش، ۲۸۸ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که ۳۱ درصد آنها زن و ۶۹ درصد مرد بودند. طبق نتایج حاصل از این مطالعه حدود ۵۰ درصد از کارکنان بیمارستان کوثر و ۲۶.۷ درصد از کارکنان بیمارستان امیر دارای کیفیت خواب پایین بودند.

نتایج پژوهش نشان داد که بین اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس و میزان تحصیلات با کیفیت خواب رابطه معناداری وجود ندارد و کیفیت خواب در کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) از کارکنان بیمارستان کوثر به طور معناداری بهتر بود. همچنین، بین اطلاعات مربوط به تلفن همراه و کیفیت خواب نیز ارتباط معناداری مشاهده نشد.

در این مطالعه که توسط دکتر مجید جدیدی انجام شده، به نظر می‌رسد بین امواج الکترومغناطیسی حاصل از تلفن همراه و کیفیت خواب ارتباطی وجود ندارد، ولی نمی‌توان بدون در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار بر کاربرد تلفن همراه، یافته‌های حاصل این پروژه را قطعی تلقی نمود. 

اخبار مرتبط

۵ بازی علمی - تخیلی برتر موبایلی که باید به سراغشان بروید

استقرار اورژانس برای دومین روز متوالی در میادین پایتخت

چند نکته درباره ممنوعیت واردات آیفون

0 نظر

ارسال نظر

capcha