شرکت‌های دولتی چه حجمی از کیک بودجه ۱۴۰۱ را می‌بلعند؟

شرکت‌های دولتی چه حجمی از کیک بودجه ۱۴۰۱ را می‌بلعند؟

به گزارش سراج24؛ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل معادل معادل ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است.

ودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۷ شرکت شامل ۳۶۴ شرکت دولتی، ۲ ردیف فرعی، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد ۳۷۱ شرکت دولتی، بودجه ۱۵ شرکت در حال تصفیه و ۳۱ شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.

اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۷ شرکت دولتی به تفکیک ۱۷۰ شرکت سودده، ۱۸۳ شرکت سربه‌سر و ۲۴ شرکت زیان‌ده تنظیم شده است.

بودجه بانک‌های دولتی

بودجه کل پیشنهادی بانک‌های دولتی برای سال آینده ۲۲ درصد، درآمد ۲۵.۷ درصد هزینه‌ها ۲۱.۶ درصد، مالیات ۴.۵ درصد و ۵۰ درصد سود ویژه نیز ۴.۵ درصد نسبت به ارقام سال جاری رشد دارد.

بودجه مؤسسات

همچنین بودجه مؤسسات وابسته به دولت ۲۰.۶ درصد، درآمدها ۱۴.۹ درصد، هزینه‌ها ۱۴.۴ درصد، مالیات ۲۶.۴ درصد و سود ویژه ۷۸.۲ درصد نسبت به سال جاری افزایش نشان می‌دهد.

اما در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

اخبار مرتبط

افزایش تجارت ایران و روسیه به ۴۰ میلیارد دلار/ امضای چند قرارداد در حوزه انرژی بین تهران و مسکو

حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی بود

پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به دولت ارائه شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha