سمپاشی رسانه های فارسی زبان معاند علیه ایران در مذاکرات وین

سمپاشی رسانه های فارسی زبان معاند علیه ایران در مذاکرات وین

به گزارش سراج24؛ محمد مهدی ملکی: شش دور نشست مذاکرات وین میان ایران و 1+4 با دو دستورکار مشخص چگونگی لغو تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام از ابتدای سال جاری در حالی به پایان رسید که دو طرف در خصوص برخی موضوعات به اشتراکاتی رسیده بودند. 

آنطور که اعضای مشارکت کننده از نتایج آن شش دور مذاکره گفتند، توافقات بر سر موضوعات مهم صورت گرفته بود و این طرف غربی بود که باید تصمیم گیری می کرد. 

توپ برجام مدت هاست از زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام در زمین طرف غربی هاست، آنها هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا خواهان اجرای تعهداتشان در قالب آن قرار داد هستند یا همچنان می خواهند با فرار از مسئولیت و هوچی گری، بازی شماتت و مقصرجلوه دادن ایران را در رسانه های گسترده خود دنبال کنند. 

دور هفتم این نشست در 8 آذرماه درحالی برگزار شد که گویی رسانه های فارسی زبان خارجی با دستورکاری مشخص از پیش از آغاز نشست مهیای اجرای سیاست ابلاغی به آنها بودند. 

بازی شماتت و مقصر دانستن ایران از پیش از زمان شروع نشست، شروع شد. 

رسانه های فارسی زبان خارجی عملیات روانی گسترده ای را نسبت به کمیت و کیفیت تیم ایرانی به اجرایی کردند و نقطه قوت ایران که نشان از عزم و اراده جدی تهران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات داشت را، نقطه ضعف ایران قلمداد کردند. 

آنها با ادبیات سازی مشخصی تلاش کردند یک دوراهی کاذب شکست یا پیروزی را برای مذاکرات دور هفتم ترسیم کنند تا در نهایت با مقصر جلوه دادن ایران، به نتیجه نرسیدن این مذاکرات را به گردن تهران بیاندازند. 

این رویکرد از سوی رسانه های فوق درحالی است که اکثر کارشناسان و تحلیل گران بر این باور بودند که نباید انتظار نتیجه خاصی از مذاکرات دور هفتم داشت.

این رسانه ها تلاش کردند برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را کماکان به عنوان تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان القا کنند و از ایران بخواهند که به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. 

این رسانه ها بی آنکه در خصوص علت های اصلی رسیدن به شرایط فعلی که همان «خروج غیرقانونی آمریکا» و پس از آن «عدم اجرای تعهدات برجامی کشورهای اروپایی» هست سخنی بگویند، بر مقصر جلوه دادن ایران تاکید کردند. 

اما با این حال، باید به این نکته اشاره کرد که هیات ایرانی با برنامه ای از پیش تعیین شده و با عملکردی هوشمندانه، در عمل اقدامات گسترده روانی طرف مقابل را ناکام گذاشتند و اجازه ندادند که این قبیل سیاست های رفتاری غرب تاثیری بر پیگیری مصرانه ایران در خصوص لغو کلیه تحریم ها در قالب تامین منافع ملی بگذارد.

اخبار مرتبط

آیا زوار ایرانی اربعین متضرر اقدامات آشوبگران در عراق خواهند شد؟

صدر و پیشنهادی که بیشتر به طنز شباهت داشت تا راهکار سیاسی

تصمیم سخت واشنگنتن

0 نظر

ارسال نظر

capcha