ابیاتی برای همراهان انقلاب/این حکایت داستان دیگریست

ابیاتی برای همراهان انقلاب/این حکایت داستان دیگریست

به گزارش سراج24؛ هادی اصفهانی مقدم: تقدیم به آنهایی که پایداری کردند و بصیرت دارند و در بزنگاهها مراقب توطئه‌های دشمن از جنس داخل و خارج بوده اند.

این حکایت داستان دیگریست / زین مصیبتها کنون باید گریست

عده ای تخریب کردند خانه را / در هوس انداختند بیگانه را

راه ورسم دیگری بستند بکار / درصدی از آن خواص نابکار

چشم بر دست اجانب دوختند / امتی هم پشت این در سوختند

همپیاله در برون با دشمنان / اندرون گشته صدای ناکسان

چون نفوذ کار خودش را کرده بود / جیره خوارانی بدست پرورده بود

گفت مولا از جهادی بس کبیر / زآن مدیران رد شدند جمعی کثیر

از طلا و ارز  و خودرو تا به نان / در لباس دوست دشمن شدنهان

هان گذشت وسالها رفت از میان / عده ای با یاری حق شد عیان

آن خرابی‌ها کنون انباشته / دشمن، آن قوم لجوج افراشته

هجمه اینک از یسارو از یمین / گشته یک باره عَلَم براین زمین

خواستهای مرد وزن در این مسیر / گاه وبی گاه در خیابان هم کثیر

رتبه بندی وحقوق همطراز / آب استان‌ها وصد راز ونیاز

از گرانیهای پیش وهم جدید / حرف یومیه کنون گشته حدید

صبح و شب بر تیتر خائن کن نظر / نیست انصاف ومروت زین گذر

صبر را پیشه نما بر یار خویش / امت واحد بَرَد کارش به پیش

ما ولی داریم و او دست خداست / بی شک هر نصری رسد از کبریاست

هادی بنگر امتحانی دیگر است / دست قاسم مانده از آن پیکر است

اخبار مرتبط

ای امیدان دل مستضعفان ...

سروده ای در عزای حضرت فاطمه الزهرا (س)

0 نظر

ارسال نظر

capcha