ابیاتی برای همراهان انقلاب/این حکایت داستان دیگریست

ابیاتی برای همراهان انقلاب/این حکایت داستان دیگریست

به گزارش سراج24؛ هادی اصفهانی مقدم: تقدیم به آنهایی که پایداری کردند و بصیرت دارند و در بزنگاهها مراقب توطئه‌های دشمن از جنس داخل و خارج بوده اند.

این حکایت داستان دیگریست / زین مصیبتها کنون باید گریست

عده ای تخریب کردند خانه را / در هوس انداختند بیگانه را

راه ورسم دیگری بستند بکار / درصدی از آن خواص نابکار

چشم بر دست اجانب دوختند / امتی هم پشت این در سوختند

همپیاله در برون با دشمنان / اندرون گشته صدای ناکسان

چون نفوذ کار خودش را کرده بود / جیره خوارانی بدست پرورده بود

گفت مولا از جهادی بس کبیر / زآن مدیران رد شدند جمعی کثیر

از طلا و ارز  و خودرو تا به نان / در لباس دوست دشمن شدنهان

هان گذشت وسالها رفت از میان / عده ای با یاری حق شد عیان

آن خرابی‌ها کنون انباشته / دشمن، آن قوم لجوج افراشته

هجمه اینک از یسارو از یمین / گشته یک باره عَلَم براین زمین

خواستهای مرد وزن در این مسیر / گاه وبی گاه در خیابان هم کثیر

رتبه بندی وحقوق همطراز / آب استان‌ها وصد راز ونیاز

از گرانیهای پیش وهم جدید / حرف یومیه کنون گشته حدید

صبح و شب بر تیتر خائن کن نظر / نیست انصاف ومروت زین گذر

صبر را پیشه نما بر یار خویش / امت واحد بَرَد کارش به پیش

ما ولی داریم و او دست خداست / بی شک هر نصری رسد از کبریاست

هادی بنگر امتحانی دیگر است / دست قاسم مانده از آن پیکر است

اخبار مرتبط

هادی اصفهانی مقدم شعری در وصف امام خمینی (ره) سرود

ای امیدان دل مستضعفان ...

سروده ای در عزای حضرت فاطمه الزهرا (س)

0 نظر

ارسال نظر

capcha