تقدیم به پیشگاه امام عصر (عج)؛

نماهنگ دنبال تو میگردم با صدای سید محمدرضا نوشه ور منتشر شد

نماهنگ دنبال تو میگردم با صدای سید محمدرضا نوشه ور منتشر شد

به گزارش سراج24؛ نماهنگ دنبال تومیگردم؛

با صدای: سیدمحمد رضانوشه ور / گویـنــده؛ نجـم الدیـن شریعتـی / نـویســنـده‌ مـتــن؛ مژده لواسانی / شــاعرترانه؛ مهــدی ده نمـکــی / تولـیــد؛ مجـمــوعـه‌ غــروب‌ آدینـــه (‌‌مــأوا وخبــرگـزاری‌فارس‌وتسنیم)

اخبار مرتبط

نماهنگ داستانی «محیا» منتشر شد.

ویدئو/ نماهنگ اربعینی «رخصت» منتشر شد

ویدئو/ نماهنگ «عمود سلام» با صدای سید محمدرضا نوشه ور

0 نظر

ارسال نظر

capcha