چه کسانی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند؟

چه کسانی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند؟

به گزارش سراج24؛ در این گزارش به این سوال که چه کسانی قادر به تصرف در اموال خود نیستند، پاسخ داده ایم.

برابر ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیررشید، مجانین.

برابر ماده ۱۲۰۸ همان قانون غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

همچنین برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مذکور، هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره یک این ماده نیز سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری اعلام کرده است.
از طرف دیگر مطابق تبصره ۲ همان ماده اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰).
برابر ماده ۱۲۱۷ قانون مذکور نیز، اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.
منظور از ولی، پدر و پدر بزرگ (ولی قهری) است که در عیاب پدر بر صغیر ولایت دارد.
ضمناً برابر ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی نیز برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند (پدر و‌پدر بزرگ).
۲ - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha