به یاد استاد و پدرمان ، نویسنده منتقد و انقلابی خستگی ناپذیر ،حاج حیدر رحیم پور ازغدی

به یاد استاد و پدرمان ، نویسنده منتقد و انقلابی خستگی ناپذیر ،حاج حیدر رحیم پور ازغدی

به گزارش سراج24؛ یادداشتی به مناسبت درگذشت حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی، مبارز و مجاهد بزرگ راه اسلام و انقلاب، منتشر شد.

علی کاتب:

بسم الله و بالله

پهلوان خاکی مان را به خاک سپردیم که تا ۸۹ سالگی نیز در تب محرومین می سوخت و غم دینداری، اُستخوان هایش‌ را له میکرد. درد های شخصی چون بیماری برای او در برابر  دغدغه اسلام، پشیزی جلوه نمیکرد.
حاج حیدر ، مرد حرف نبود و حیدری عمل میکرد. حیدر، فرد نبود ، مکتب بود. شیعه ای منتظر و پویا ، گوش به فرمان و درعین حال، منتقدی
جان‌باز و عاشق ، ‌زیرک و شجاع
و این میراث که سینه به سینه از بزرگان و استادانش رسیده بود، گنجیست که با خون شهیدان و برادرانمان برجا مانده است.
و چه گران، وظیفه ایست بر دوش ما‌
که با همان رُک گویی و نترسی آن پدرازدست رفته باید پای آن ایستاد. اوکه همواره میگفت شعله های مکتب امام را در عصر تاریکی با نور عدالتخواهی و حق طلبی و دفاع از مظلومین، روشن  نگاه دارید.
تا آخر میگفت از پای ننشینید . ننشینید ، بلکه ایستادن نیزکافی نیست. حرکت کنید، حرکت به جلو و دائمی ، و میگفت مکتب حسین (ع) را نباید زمزمه کرد، باید فریاد زد ، فریادی از سر عشق و آگاهی.
و بدانید که این راه، مردانی از جنس آهن میطلبد ، بی‌باک و بی‌پروا.

اخبار مرتبط

سیاست مغرضانه رسانه‌های صدر در قبال ایران

آیا زوار ایرانی اربعین متضرر اقدامات آشوبگران در عراق خواهند شد؟

صدر و پیشنهادی که بیشتر به طنز شباهت داشت تا راهکار سیاسی

0 نظر

ارسال نظر

capcha