تلاوت آیات قرآن در خانه سبب تربیت قرآنی فرزندان می‌شود

تلاوت آیات قرآن در خانه سبب تربیت قرآنی فرزندان می‌شود

به گزارش سراج24، حامد شاکرنژاد اظهار کرد: قرآنی شدن جامعه و دیدن اثرات قرآن بر زندگی مردم با قرآنی شدن تک تک افراد جامعه محقق می‌شود.

وی افزود: تنها با انتخاب مسئولین و یا انجام کار فرهنگی جامعه را نمی‌توان تحت تأثیر قرار دارد.

قاری بین‌المللی قرآن کریم تصریح کرد: در صورتی که تمامی جامعه و مسئولین قرآنی باشند، با انجام کارهای فرهنگی می‌توان جامعه را تحت تأثیر قرار دارد.

شاکرنژاد افزود: تلاوت کنندگان و قاریان قرآن کریم نخستین عمل کنندگان به قرآن هستند که با انس بیشتر با این کتاب الهی می‌توانند تأثیرات آن را در زندگی ببینند.

به گفته وی، شنیده شدن آیات قرآن در خانواده به عنوان جامعه کوچک سبب قرآنی شدن فرزندان می‌شود.

اخبار مرتبط

آیات قرآن معنابخش زندگی روزمره مسلمانان است

0 نظر

ارسال نظر

capcha