یک لحظه این دین را نپذیر!

یک لحظه این دین را نپذیر!

به گزارش سراج24؛ همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، تیم رسانه ای "باور تی وی" عکس نوشته هایی را با مضامین مرتبط با این ماه منتشر نمود.

 اگر دینی را پیدا کردیـد کـه با ظالم سـاخت، با مسـتبد همکاری کرد، بـا مظلوم یک لحظه کنـار نیامـد، یـک گره از کار فروبسـتۀ مردم نگشـود، برای امـروز و فردای مردم، خشخاشـی، ٌ ذرة مثقالی، سـود نداشت؛ تو هم ازطرف ما وکیل،

اگر چنین دینی را پیدا کردی،هرجا پیدا کردی، َرّدش کن، یک لحظه این دین را نپذیر.برشی از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

اخبار مرتبط

عمر «شهید مطهری» وقف ترویج دین اسلام و آرمان های انقلاب شد

مسجدالنبی (ص) پس از ۱۴ ماه مفروش شد + عکس

کدام گرسنه‌ای است که هرگز سیر نمی‌شود؟

0 نظر

ارسال نظر

capcha