توسط دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد؛

پیگیری جدی موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

پیگیری جدی موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش سراج24؛ موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان که در احکام بودجه 1400 درج شده، به عنوان یکی از موضوعات دارای اولویت در دستورکار دیوان محاسبات قرار گرفته است.
این یکی از تصمیمات بزرگ قانون بودجه سال جاری بوده که باید تا انجام نهایی و رسیدن به دست بازنشستگان به بهترین نحو صورت گیرد و در این باره، دیوان محاسبات تا کسب نتیجه به نفع بازنشستگان، موضوع را مورد پیگیری و نظارت جدی خود قرار خواهد داد.

 

اخبار مرتبط

خلا دادستانی امور اداری در کشور احساس می شود/ پرداخت عوارض پس از تغییر کاربری تثبیت کننده ی امر خلاف است

گزینه بازنشستگان برای مدیریت صندوق بازنشستگی

متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد

0 نظر

ارسال نظر

capcha