کتاب" حقوق شهروندی و کرامت انسان در اندیشه اسلامی معاصر" منتشر شد

کتاب" حقوق شهروندی و کرامت انسان در اندیشه اسلامی معاصر" منتشر شد

به گزارش سراج24، این کتاب که به تازگی منتشر و عرضه شده، مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و یک نتیجه‌گیری نهایی است.

بنابر این گزارش: در فصل نخست با عنوان «بررسی مفهومی» تلاش شده با استفاده از روش تاریخ مفاهیم، دو مفهوم «کرامت انسان» و «حقوق شهروندی» بررسی شده و در این‌راستا، مفاهیم وابسته و نزدیک به این دو حوزه معنایی و نقاط افتراق و اشتراک و روابط مفهومی آنها واکاوی شود. فصل دوم با عنوان «نشانه‌شناسی حق شهروندی و کرامت انسان در اسلام معاصر» که در واقع، چارچوب نظری این تحقیق را شامل می‌شود، عهده‌دار پرداختن به تلقی‌ها و برداشت‌های برخی از متفکران مسلمان معاصر از دو مفهوم مزبور، بر اساس رویکردی نشانه‌شناسانه است.

از این‌رو، با استفاده از این رویکرد به مثابه یک روش در اندیشه‌شناسی، نوعی گونه‌شناسی از تلقی‌های رایج در میان اندیشمندان مورد نظر در موضوع حقوق شهروندی و کرامت انسان به دست می‌آید.

همچنین این گزارش می افزاید: در سه فصل بعدی به صورت جزئی و تفصیلی به بررسی آرای متفکران برگزیده در زمینه حقوق شهروندی و کرامت انسان پرداخته شده است، ضمن آن که در پایان در بخش نتیجه‌گیری، با رجوع دوباره به بحث رابطه کرامت انسان و حق شهروندی، یک جمع‌بندی از نحوه ارتباط این دو مفهوم در تلقی‌های پیش‌گفته، ارائه شده است.

اخبار مرتبط

«برزخ زمین» منتشر شد

کتاب زندگی همسران فرماندهان لشکر ثارالله به‌زودی منتشر می‌شود

کتاب «الگوی مدیریت جهادی» چاپ شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha