توئیت|

آمریکای معتاد به جنگ

آمریکای معتاد به جنگ

کشوری که معتاد به جنگ است

اخبار مرتبط

ریشه افول آمریکا داخلی است یا خارجی؟

ترامپ در اولین سخنرانی خود پس از پایان ریاست جمهوری چه گفت؟

بی‌بی‌سی پخش کارتون‌های آمریکایی را محدود کرد

0 نظر

ارسال نظر

capcha