توئیت|

آمریکای معتاد به جنگ

آمریکای معتاد به جنگ

کشوری که معتاد به جنگ است

اخبار مرتبط

دیپلماسی یا ضد دیپلماسی؛ برای هر دو آماده ایم

اگر مذاکرات وین به توافق خوب منتهی نشود

هیچ‌کس به اندازه ژنرال سلیمانی برای شکست داعش تلاش نکرد + ویدئو

0 نظر

ارسال نظر

capcha