توئیت|

انتقاممون دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نه!

انتقاممون دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نه!

اخبار مرتبط

آقایان! زمان شما معمم بودن رییس جمهور به صلاح بود؟

آقایان مسئول! نام این روستا برایتان آشنا نیست؟ +عکس

آقایانِ مسؤل! نفسِ حضور در میدان موضوعیت دارد

0 نظر

ارسال نظر

capcha