توئیت|

ایرانیان نمونه آزمایشگاهی برای تست واکسن کرونا نیستند

ایرانیان  نمونه آزمایشگاهی برای تست واکسن کرونا نیستند

اخبار مرتبط

مصوبه ستاد ملی کرونا برای تزریق نوبت چهارم واکسن در سنین ۷۰ سال به بالا

کسانی که در برابر وضعیت خودشان لال هستند

دروغ پردازی ایران اینترنشنال علیه واکسن ایرانی کرونا

0 نظر

ارسال نظر

capcha