توئیت|

ایرانیان نمونه آزمایشگاهی برای تست واکسن کرونا نیستند

ایرانیان  نمونه آزمایشگاهی برای تست واکسن کرونا نیستند

اخبار مرتبط

کسانی که در برابر وضعیت خودشان لال هستند

دروغ پردازی ایران اینترنشنال علیه واکسن ایرانی کرونا

شفاف اعلام کنید چه کسانی از خط ویژه تردد می کنند؟

0 نظر

ارسال نظر

capcha