ویدئو/آمریکا به واکسن کرونای انگلیسی اعتماد ندارد؛ انگلیس هم به واکسن کرونای آمریکایی

ویدئو/آمریکا به واکسن کرونای انگلیسی اعتماد ندارد؛ انگلیس هم به واکسن کرونای آمریکایی

اخبار مرتبط

ویدئو/کرونای‌جهش‌یافته

ویدئو/آیا جریمه رانندگان فاقد ماسک توسط دوربین‌‌های پمپ بنزین واقعیت دارد؟

ویدئو/ حاج رسول

0 نظر

ارسال نظر

capcha