یادداشت|

دختران انقلاب؛ بودن، ‌نبودن یا چگونه بودن

دختران  انقلاب؛ بودن، ‌نبودن یا چگونه بودن

سراج24، زهرا ملک‌زاده؛ بارها و بارها دیده‌ام که هر بار زنی، با وجود داشتن آگاهی و تحلیل از مسائل روز جامعه و دلبستگی به آرمان‌های انقلابی،‌ در یک کنش جدی و نظام‌مند سیاسی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی، علمی و ... وارد می‌شود؛ با عناوین و القابی مواجه می‌گردد که سخاوتمندانه روحش را می‌نوازد و با او آن می‌کند که نباید. عبارات آشنایی چون فاطی کماندو،‌ مگه مَردا مُردن، یک کلام هم از مادر عروس بشنویم یا جهاد زن همسر‌داری است، بنشین خونه بچه‌هاتو بزرگ کن و... . در یک کلام با وجود الگوهای مثال زدنی از بانوان برجستۀ‌مسلمان،‌ در فرهنگ متدینین ما دختر خوب دختر مطیع و سربه‌زیر و خاموش یا همان ضعیفه؛ و در نگاه دگراندیشان جامعه، دختر خوب هنجارشکن،‌ پلنگ، لوند یا ظریفه است.

دیدن مصاحبه اخیر زینب سلیمانی که همه او را به نام دختر حاج قاسم می‌شناسیم،‌ مرا به فکر فرو برد. هر چند این رویداد از وجوه مختلف قابل توجه بود و واکنش‌های متفاوتی را بر انگیخت اما ذهن من،‌ متوجه ظهور رویش مبارک دیگری از انقلاب شد که همانا حضور هنرمندانۀ یک انسان-رسانه‌، در قامت بانویی جوان،‌ شجاع، دغدغه‌مند و مبارز بود. دختری از سرزمین انقلاب که با سرمایۀ‌زوال ناپذیر خون پاک سیدالشهدای مقاومت، مشام جان طالبان حق را معطر کرد. 

اما همان دوگانۀ آشنا در ناخودآگاه فرهنگی جامعه مرا بر آن داشت که به نخ تسبیح اندیشه انقلاب و دامان امن امام امّت(ره) بازگردم و بانوی طراز را در نگاه ایشان بیابم. حاصل بررسی بیانات ایشان به منزلۀ «انّی آنستُ ناراً» بود و شادابی«انّ معی ربّی سیهدین» را  همراه داشت. امام خمینی(ره) زن را در میدان مجاهده، مخاطبه، تبلیغ و روشنگری در برابر حکومت‌های ظالم با وجود در آغوش داشتن فرزند ترسیم می‌کند. او را در حال ایثار و از خودگذشتگی در راه خدا و اسلام می‌نمایاند. مقام مادری و تربیت انسان‌های متعالی،‌ نورانی و معنوی را در وی تحسین می‌کند. برخورداری از شجاعت،‌ بصیرت و زیبابینی در قیام و مرگ لله را از جانب او می‌ستاید. 

بانوان ذوابعادی که به مدد عنایت خداوند و تربیت ولی،‌ با پیشقدم شدن در پذیرش حقیقت الهی، به تمام معنا انسان و مقابل همۀ مردان‌اند. در معنویات، موجود ملکوتی و دارای خصوصیات انبیا هستند. در جایگاه مادری،‌‌ زیربنای فضیلت‌های انسانی و ارزش‌های والای خلیفةالّلهی به شمار می‌روند. در شأن اجتماعی و سیاسی به وقف زندگی خود برای احیای سنت الهی، طرفداری از مظلومین و مقاومت در راه اسلام می‌پردازند و در مقامات عرفانی،‌ در حال سلوک از مرتبۀ ‌طبیعت تا فنا در الوهیت و مرتبۀ‌ غیب‌اند.

و چنین زنانی هستند که شایستگی پیشبرد اهداف انقلاب منتهی به ظهور را دارند و با بر دوش کشیدن بار فشارها و ناملایمات ناشی از مقاومت در برابر استعمار و استکبار، پایه‌های تمدن اسلامی را از درون خانه‌های خود بنا می‌نهند.

* یادداشت ارسالی از خبرنگار افتخاری سراج24

اخبار مرتبط

کمک فرقه منافقین به کشور های غربی در ترور دانشمندان هسته ای ایران

اشرافیت سیاسی

«پیوست فرهنگی» حلقه گمشده فضای مجازی کشور

0 نظر

ارسال نظر

capcha