یادداشت|

ضرورت وضع قانون برای خال‌کوبی

ضرورت وضع قانون برای خال‌کوبی

به گزارش سراج24، جهانگیر نیکخواه؛ قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است و از این نظر، تبعیت آگاهانه شهروندان از قانون، برای شکل‌گیری و نهادینه شدن توسعه عدالت اجتماعی شده و این مهم، زمینه‌سازی و ایجاد بستر شاخص‌های فرهنگی و تحقق اعاده واقعی حقوق شهروندی را به همراه دارد که عمل به آنها موجب توسعه حقوق مردم در تمامی ابعاد اجتماعی خواهد بود. بی‌شک وجود قانون، در پیشگیری از وقوع جرم، جدی و پراهمیت به شمار می‌رود از این رو، عدم وجود قانون برای برخی از معضلات اجتماعی، چالش بزرگی مواجه کرده و خلاء قانونی سبب ایجاد جایگاه امن برای بروز و ظهور تخطی کنندگان را فراهم می‌آورد، از آنجایی که وجود قانون، ضمانت زیست اجتماعی را تداوم می‌بخشد، در مقابل، بی‌قانونی، موجب افزایش رفتارهای مجرمانه را به دنبال دارد.

خال‌کوبی جوانان در سال‌های اخیر به یک معضل اجتماعی مبدل گشته و رفته رفته این پدیده برای شهروندان عادی می‌شود به‌طوری که خال‌کوبی در سنین نوجوانی با طراحی اشکال مختلف به کمک خودکار بر روی پوست دست و یا جاهایی از بدن خود که قابل‌مشاهده است انجام می‌شود که بعد از بسترسازی در جمع خانواده و دوستان، مصمم به شکل‌دهی با نقوش مختلف و ابزار خال‌کوبی می‌شود و اکنون این پدیده، ضمن اینکه در سال‌های اخیر به مد تبدیل‌شده بلکه، ابزاری برای برقراری ارتباط بین جوانان به شمار می‌رود. توجیه فرهنگی در ترویج خال‌کوبی مطابق بر چه عقل و منطقی در جامعه شکل‌گرفته و این پدیده با این سرعت در بین جوانان فراگیر شده باید از جهات مختلف مورد ارزیابی و آسیب شناسی فرهنگی حتی دینی شود، از این منظر، نبود قانون در برخورد با عمل خال‌کوبی در کشور، یکی از معضلات مقابله با این حرکت ضد فرهنگی است.

گسترش و شتاب شبکه‌های اجتماعی، دنیا را با سرعت به سمت بی‌نظمی هدایت می‌کند و روزانه حجم وسیعی از افکار و اشکال مختلف را در ذهن مخاطبان خود در سراسر دنیا، به سمت قانون‌گریزی سوق می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افکار، تناقض با فرهنگ و قوانین جاری کشورها و ملت‌های سراسر جهان دارد که همواره رهبران شبکه‌های اجتماعی، در تلاش برای رسیدن به اهداف خود، برای یکپارچه نمودن فرهنگ جهانی هستند. پیشرفت فناوری در شکل‌دهی فرهنگ جدید و به اصطلاح به‌روز جوامع، تأثیرگذار بوده و این معضل، جدای از اهداف سیاسی، ناتوانی ارائه برنامه مدون و منسجم فرهنگی از سوی دولت‌های روی کار آمده کشورمان در طول ۴ دهه که باید جایگاه اندیشه دینی در آن در راستای رشد متناسب جامعه انجام می‌شد، هویت‌های فردی و اجتماعی را تغییر داده و علی رغم اینکه شبکه‌های مجازی، پا به‌پای نظام آموزش رسمی کشور و بلکه وسیع‌تر از آن نیز فعالیت می‌کنند.

مجازاتی در قانون برای خال‌کوبی در کشور وضع نشده هرچند این عمل، مغایر با اصول اخلاقی و ارزش اجتماعی است اما تا به امروز خال‌کوب، به‌عنوان مجرم شناخته نمی‌شود و وجود قانون در این مهم، برای بازدارندگی از انحراف اجتماعی و فراهم آوری امنیت روانی جامعه نقش مؤثری دارد، اصلاح و بهبود این عمل، انضباط اجتماعی را برای جامعه به همراه دارد و در صورت اعمال قانون برای ممانعت از خال‌کوبی، هرگز تهدید خال‌کوب و سرکوب به روش فیزیکی نخواهد بود، بلکه وجود قانون در بستر اجتماعی، یک فهم فرهنگی را شکل می‌دهد و به عبارتی می‌توان گفت که وجود قانون، سبب فرهنگی به همراه دارد، چرا که فرهنگ، وابسته به قانون است.

بی‌شک قانون‌گذار، با بررسی موانع و آسیب‌های اجتماعی، باید درصدد رفع کسر قانون شود و با اعمال قوانین و اجرای عادلانه آن، ضمن اینکه برای شهروندان محدودیت ایجاد نمی‌کند در حالی که عدم وجود قانون در یک موضوع اجتماعی، سبب می‌شود که افراد خاطی، مصمم، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را الگو قرار داده و با هدف ایجاد رابطه‌های اجتماعی نوگرا، به‌راحتی به اهداف خودشان دست می‌یابند، در این زمینه بازنگری در قانون و به‌روزرسانی آن همزمان با فرایند رشد قارچ گونه آسیب‌های اجتماعی، می‌تواند راه‌های فرار از قانون توسط افراد سودجو و منفعت‌طلب، توسط قانون‌گذار بسته شود و فضیلت اجتماعی با ایجاد انضباط و آگاهی توأم با مسئولیت‌پذیری در بین جوانان و خانواده‌های آنان شکل می‌گیرد.

همواره نهادهای مداخله‌گر و ارگان‌های موظف در پیشگیری از آسیب‌ها و مبارزه با پدیده اجتماعی، دولت است که با وجود زیرمجموعه‌ها و نهادهایی که در اختیار دارد، زمینه‌های توسعه فرهنگی، ملی و بومی مناطق مختلف را در کنار قوه قضائیه که راه‌اندازی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در زیرمجموعه خود تأسیس نموده در چارچوب وظایف قانونی به‌ویژه احکام مقرر در اصل ۱۵۶ قانونی اساسی، می‌تواند با هماهنگی و یکپارچه‌سازی بین ارگان‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد و از این حیث، ضرورت ایجاد قانون توسط قانون‌گذار برای برطرف نمودن نواقص و خلاء قانونی برای خال‌کوبی و سایر معضلات اجتماعی که هنوز رشد نکرده و یا در حال شکل‌گیری هستند را جهت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، وضع نماید.

* یادداشت ارسالی از خبرنگار افتخاری سراج24

اخبار مرتبط

خلاء قانونی حقوق بین الملل درپیگیری ترورهدفمند شهید سلیمانی

فرهنگ عاشورا ، نماد هویت ملی و شاخصه همبستگی ایرانیان

جوانان ایرانی زمین بازی را خوب می‌شناسند

0 نظر

ارسال نظر

capcha