یادداشت|

حاکمیت صهیونیزم براروپا و غربگرایی در دولت ایران

حاکمیت صهیونیزم براروپا و غربگرایی در دولت ایران

به گزارش سراج24، دیدگاه اساتیددانشگاه سوربن فرانسه در خصوص توهین به پیامبر اکرم (ص)، انحراف انقلاب فرانسه، حاکمیت صهیونیزم براروپا و غربگرایی دردولت ایران، مفادسومین یادداشت حسن رحیم پور (ازغدی) در صفحه شخصی اوست.

١) سال گذشته چند استاد دانشگاه سوربن میهمان بنده بودند. از تولد یک نسل روشنفکر فرانسوی سخن گفتند که کتمان و سرکوب می‌شود؛ گلیست، کاتولیک، ضدآمریکایی، آنتی صهیونیزم، طرفدار انقلاب ایران و گرایش به شرق، منتقد وجه ماسونی اخلاق گریز و دین ستیز انقلاب فرانسه که هایجک شد.

٢) به نقش ولتر، کندورسه، میرابو، دانتون و... در انقلاب فرانسه و نقش فرانکلین و پل جونز و...در تدوین قانون اساسی آمریکا توجه می‌دادند که همه فراماسون بودند و کارکرد لژ فرانسه و انگلیس در انحراف انقلاب مشروطه و تشکیل رژیم پهلوی.

٣) گفتند در اتاق پشتی دمکراسی، لایه اول و دوم حکومت فرانسه در قبضه ماسون‌ها و صهیونیست‌هاست و اسلام ستیزی کنونی، ریشه‌های صلیبی و قرون وسطایی دارد. ماکرون تنها یکی از میوه‌های آن است. سرکوب و سانسور تظاهرات ملیونی پاریس علیه همجنس‌بازان تا جلیقه زردها، برای پیشگیری از انقلاب دوم فرانسه است.

۴) پرسیدند چرا جمهوری اسلامی، دشمنان خود را نمی‌شناسد؟ آیانمی‌دانید شبکه ایرانی ماسون‌ها هنوز فعال است؟ تعجب می‌کردند که شارلی ابدو با حمایت دولت فرانسه به پیامبرتان فحش می‌دهد و دولتمردان ایران در ملاقات با آنان از خنده ریسه می‌روند!

۵) براستی چرا در اروپا، منطق به طِقطِق افتاد؟ آزادی بیان اعتراض به صهیونیزم، بد و آزادی فحاشی به اسلام، خوب است. عمل داعشی ضد شرق، خوب و ضد غرب، بد است. گویا مدرنیته، سخت افزار دارد و نرم افزار ،کم آورده. پس غرب باوران حکومت ایران، دیر رسیده‌اند، سهمشان، ازدواج با یک جسد!

 

اخبار مرتبط

نجات اقتصاد کشور با حذف ارز دولتی

جراحی خوش‌خیم آزادسازی

تامین اجتماعی، آرمان چهل و سه سالگی

0 نظر

ارسال نظر

capcha