بخوان حماسه نورانی دفاع مقدس!

بخوان حماسه نورانی دفاع مقدس!

به گزارش سراج24، علی‌رضا غضنفری، شاعر رزمنده و جانباز دفاع مقدس شاهرودی که بیش از ۴۰ ماه حضور در جبهه را تجربه کرده، شعری را در وصف دفاع مقدس و پیغام فتح سروده و برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است که از نظر می‌گذرانید:

بخوان حماسه نورانی دفاع مقدس

ز لحظه‌های فراخوانی دفاع مقدس

ز ساعت خوش اعزام و شور و حال وداعش

به آن زمان که شدم راهی دفاع مقدس

به لحظه‌های خوش بزم انس با شهدایش

فروغ مشعل عرفانی دفاع مقدس

به تک‌تک همه رزمندگان که پای نهادند

در این مسیر به میهمانی دفاع مقدس

به درّ و گوهر نابی که خامه‌ها بنویسد

به وصف آن شب عرفانی دفاع مقدس

تمام عمر اگر سر شود به آسایش

نبوده‌ایم به ‌آرامی دفاع مقدس

به روزهای نبردش به غیرت زن و مردش

به حمله‌های شبانگاهی دفاع مقدس

به پاتک و تک و میدان مین و کمینش

به سجده‌های سحرگاهی دفاع مقدس

سلام ما به امامش، به نهضتش، به قیامش

به مقتدای جمارانی دفاع مقدس

به چهره ملکوتش، به نعره‌اش، به سکوتش

به آن صلابت ایرانی دفاع مقدس

به ارتش و به سپاهش، به مهر و کوکب و ماهش

به آن فضای چراغانی دفاع مقدس

فکنده لرزه براندام کفر و شرک و شیاطین

غرور و غرش طوفانی دفاع مقدس

به مردمان صبورش، بسیجیان غیورش

شکوه عرصه انسانی دفاع مقدس

بخوان حماسه فرماندهان پاک‌سرشتش

کواکب شب عرفانی دفاع مقدس

حدیث عشق و جنون شد بساط کفر نگون شد

ز خشم و صولت چمرانی دفاع مقدس

بخوان روایت همت، حدیث عزت و غیرت

ز برق چشم سلیمانی دفاع مقدس

امیر قلعه دل‌ها به فتح قله علم زد

دلیر خطه کرمانی دفاع مقدس

همیشه گوش به فرمان نهاده‌ایم دل و جان

به امر پیر خراسانی دفاع مقدس

اخبار مرتبط

لزوم تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس

روایت «ویدا جوان» از تجربه بازی در «آبادان یازده ۶۰»

روزشمار «کربلای ۵» رونمایی شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha