نشست ملی مطالبه گران مردمی /گزارش تصویری

نشست ملی مطالبه گران مردمی /گزارش تصویری

حضور سرلشکر محمدعلی جعفری در نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری در نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری در نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

حجت الاسلام پناهیان و ایزدخواه در نشست ملی مطالبه گران مردمی

سخنرانی ایزدخواه در نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

حضور سرلشکر محمدعلی جعفری در نشست ملی مطالبه گران مردمی

سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

نشست ملی مطالبه گران مردمی

 

 

اخبار مرتبط

«سلام بر ابراهیم» همچنان خواندنی است

حادثه منا و قهرمانان بی‌نشانی که هنوز قرص اعصاب مصرف می‌کنند

«پسرک فلافل فروش» در راه اسپانیا

0 نظر

ارسال نظر

capcha