کرونا و بهداشت روانی خانواده

کرونا و بهداشت روانی خانواده

با شیوع کرونا در ایرانو سایرکشورهایجهان به طورطبیعی نگرانیهــای ذهنی و روانی مردم افزایش یافته است که این موضوع نیازمند توجه دقیق و مواجههموثر با آن است.
به منظورحفظ بهداشت روان، مردم باید:
_ بدانند این شرایط، گستره جهانی داشته و مختص شخص یا خانواده ما نیست.
_ لازم است مردم با حفظ آرامش خود این موضوع را مدیریت کنند.
_ از وسواس و رفتار غیرمسئولانه اجتناب  نمایند.
_درگیری ذهنی بیش از حد ، باعث افزایش احتمال ابتلا خواهد شد.

اخبار مرتبط

«سلام بر ابراهیم» همچنان خواندنی است

حادثه منا و قهرمانان بی‌نشانی که هنوز قرص اعصاب مصرف می‌کنند

«پسرک فلافل فروش» در راه اسپانیا

0 نظر

ارسال نظر

capcha