فلسطین به پیکر اسلامی برخواهد گشت

فلسطین به پیکر اسلامی برخواهد گشت

و شک نباید کرد که حق پیروز خواهد شد و فلسطین به پیکر اسلامی برخواهد گشت؛ اما دیر و زود شدن آن، بسته به همت و غیرت مسلمین است. مسلمین بایستی همت کنند؛ جوانان بایستی مسأله را رها نکنند...

رهبر حکیم انقلاب

اخبار مرتبط

مرگ بیش از ۷۰ کودک در ۱۰ حمله هوایی آمریکا در افغانستان

کشته شدن حداقل 11 نفر در جریان اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا

اعتراضات به قتل «جورج فلوید» در جهان همچنان ادامه دارند

0 نظر

ارسال نظر

capcha