می‌گفتند چرا به فقرا کمک می‌کنید؟!

می‌گفتند چرا به فقرا کمک می‌کنید؟!

«قبل از پیروزی انقلاب، کسانی که تفکرات چپ و التقاطی داشتند، از این که کسی به فقرا و مستمندان کمک و احسان کند، ناراحت و ناراضی بودند. به ما میگفتند: چرا وقتی که زمستان میشود، میآیند به شما ذغال میدهند که به فقرا بدهید و شما هم قبول میکنید و به آنها میدهید؟! آن وقت در مشهد معمول بود که آدمهای اهل خیر می‌آمدند و حواله‌های ذغال را به امثال ما میدادند و ما هم به فقرا میدادیم که بروند بگیرند و استفاده کنند. میگفتند: چرا این کار را میکنید؟! بگذارید اینها سرما بخورند تا در سایه‌ی سرما خوردن، از دستگاه عصبانی بشوند و انقلاب جلو بیفتد! یک تحلیل ابلهانه‌ی غلط و متکی به تفکرات مادّی، و درست دور از واقعیات و حقایق اسلامی.
آنها با احسان و همین کارهای قرض‌الحسنه و امثال اینها هم مخالف بودند.» ۱۳۶۸/۰۷/۱۲

اخبار مرتبط

پازل امید به آینده

تاکید رهبری روی نامگذاری سال‌ها در جهت حفظ منافع مردم است

عجب روزگاری است

0 نظر

ارسال نظر

capcha