یادداشت؛

راز بازی با دوگانه "سلامت و اقتصاد"

راز بازی با دوگانه "سلامت و اقتصاد"

سراج24، رضا سراج/ رمز و راز بازی جدید با سلامت و اقتصاد چیست؟ چرخش همزمان چرخ سلامت و اقتصاد برای چه اهداف شومی، برساخت و دوگانه سازی می‌شود؟

سلامت، دغدغه و اولویت طبقه متوسط به بالای جامعه است و در عین حال، معیشت نیز مهم‌ترین دلمشغولی طبقه متوسط به پایین در میان مردم است. با این شرایط برساخت و دوگانه‌ی "سلامت- اقتصاد" بازی پیچیده‌ای است که اهداف بسیار خطرناکی را دنبال می‌کند.

1️⃣ ایجاد گسست اجتماعی و تضعیف انسجام ملی

 2️⃣ دوقطبی سازی در جامعه بر سر سلامت یا اقتصاد

 3️⃣ زدن برچسبِ یکسویه نگری به نیروهای انقلابی در موضوع صرفا سلامت

 4️⃣ قرار دادن طبقه متوسط به پایین در مقابل جریان انقلابی

 5️⃣ شورشگری و اغتشاش با پتانسیل متراکم شده در طبقه متوسط به پایین

 6️⃣ به لبه پرتگاه بردن حوزه سلامت

 7️⃣ منوط نمودن حل مشکلات در حوزه سلامت و عرصه اقتصاد به مذاکره مجدد با آمریکا

 اهتمام نیروهای مسلح، بسیج و نیروهای جهادی به حوزه سلامت، منجر به تولید سرمایه اجتماعی برای آنان در طبقه متوسط به بالای جامعه شده است.

از سوی دیگر غربگرایان شاهد از دست رفتن منزلت اجتماعی خود در این طبقه به عنوان خواستگاه اصلی‌شان هستند. از این رو شبکه همکار داخلی غرب در ایران با بازی پیچیده و خطرناک "سلامت-اقتصاد" از یک طرف می‌خواهد ریزش سرمایه اجتماعی خود در طبقه متوسط به بالا را ترمیم کند و از طرف دیگر با گردش به چپ، سعی دارد طبقه متوسط به پایین جامعه را بار دیگر طعمه آشوب سازی و فشار از پایین برای چانه زنی در جهت مذاکره با آمریکا نماید.

در ادامه، غربگرایان با به لبه پرتگاه بردن حوزه سلامت و گردش به راست، طبقه متوسط به بالا را اهرم فشار از پایین جهت چانه زنی و تحمیل مذاکره با آمریکا خواهند نمود.

با این تفاسیر باید با جدیت و به صورت توامان، هم به حوزه سلامت جامعه توجه عملی داشت و هم باید به معیشت مردم اهتمام فوری نمود. در روزهای آینده و روز نوشته‌های بعدی بیشتر در این باره خواهم نوشت.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

نجات اقتصاد کشور با حذف ارز دولتی

جراحی خوش‌خیم آزادسازی

حمایت از دولت برای انجام جراحی اقتصادی

0 نظر

ارسال نظر

capcha