ده‌گانه قوی شدن در فضای مجازی

ده‌گانه قوی شدن در فضای مجازی

معصومه نصیری، سراج24/ 1- مسأله شناس باشیم. به جای تمرکز بر حواشی، زنجیره ها و مسائل را دقیق بشناسیم.

2- روایت ساز باشیم نه روایت گر. این یعنی یک قدم جلوتر بودن، یعنی کنشگری نه واکنش داشتن.

3- ورود سریع و جذاب به موضوعات دو اصل ضروری و حیاتی هستند. 
 
4- آشنایی با الزامات، روش ها و تکنیک های تولید محتوا در فضای مجازی. با شیوه سنتی در فضای مدرن کار کردن یعنی خداحافظ مخاطب.

5- برای قوی شدن در فضای مجازی باید مخاطب قوی نیز داشت. مخاطبان با آموزش و ارتقای #سوادرسانه‌ای و هوشمند شدن قوی خواهند شد. جهش مخاطب در فضای رسانه‌ای با سواد رسانه‌ای محقق خواهد شد.

6- خوب ببینیم، خوب بشنویم و خوب تحلیل کنیم. برای این امر باید به هنگام بود. هدر رفت وقت ممنوع. جریان شناسی و دشمن شناسی اهمیت استراتژیک دارد.

7- هم افزایی نکته کلیدی است، اقدامات را تقویت کنیم نه خنثی و بی اعتبار.

8- ادبیات و فنون اقناع را بدانیم. حرف خوب را با ادبیات دقیق باید گفت.

9- در دام فضاسازی های گمراه کننده و ساخته شده توسط دشمن داخلی و خارجی قرار نگیریم.

10- به وظیفه و تکلیف مان مومن و معتقد باشیم. بدون بینش و معرفت نسبت به هدف، اقداماتمان اثرگذار نخواهد بود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

دولت انقلابی زیر آتش رسانه ای اصلاح طلبان

مردم اصفهان صف خود را از فرصت طلبان جدا کردند

لزوم بازگشت عراق به مسیر ثبات و آرامش

0 نظر

ارسال نظر

capcha