در گفت و گو با دکتر خالد القدومی:

حاج قاسم سلیمانی شریک مبارزات مردم فلسطین بود

 حاج قاسم سلیمانی شریک مبارزات مردم فلسطین بود

به گزارش سراج24، ملتهای خاورمیانه انتقامی سخت و پشیمان کننده از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد گرفت. ولی حرف اول و آخر را گروههای مقاومت فلسطین خواهند زد. چرا که سردار شهید سلیمانی از مردم فلسطین شخصیتی ساخت که امروز جهان بشریت با تحسین و ستایش از او به عنوان اسوه مقاومت یاد میکنند. چرا که ایشان راهی تازه برای فتح قلههای بزرگ در برابر فلسطینیها گشوده است. دکتر خالد القدومی نماینده جنبش حماس در تهران در گفت و گوی اختصاصی با شاهد یاران گفت: شهید سلیمانی احیا کننده نهضت فلسطین. او رژیم صهیونیستی را در باریکه حصار آتشهای قدرتمند فلسطینیان قهرمان قرار داده است. او احیاگر میدانی نهضت فلسطین بوده است او سیاست آمریکا را برای از بین بردن حلقه مرکزی مقاومت در کنار مدیترانه از بین برده است و دورنمای فجر جدیدی را در جهان گشوده است. این سنت جنایتکاران عالم است که نمی توانند با خورشید پر فروغ عالم اسلام بجنگند.

از نظر جنبش حماس، شهید قاسم سلیمانی چه نقشی در پیشبرد قضیه فلسطین داشت؟

بسم الله الرحمن الرحیم: در آغاز سخن از مجله شاهد یاران که این گفت و گو را ترتیب داده تشکر میکنم. در حقیقت مرحوم شهید قاسم سلیمانی در مبارزات نسل کنونی ملت فلسطین نقش پیشتازی داشت. نسلی که به تداوم مقاومت ایمان کامل دارد. ما مقاومت را راهکار و خط مشی اصولی برای آزادی فلسطین میپنداریم. هرگاه بحرانی در صحنه فلسطین بروز میکرد، ایشان برادرانه و با بزرگواری میکوشید به بحران موجود پایان دهد و مبارزه را به سمت رویارویی با دشمن رهنمون نماید. ما ایشان را شریک اساسی مبارزات ملت فلسطین میدانیم. چون ایشان به همه گروههای مقاومت ضد صهیونیستی کمک میکرد. در مبارزه دوستان زیادی داریم که به ما کمک میکنند، ولی تفاوت شهید سلیمانی با دیگران در این است که ایشان واقعا شریک اساسی مبارزات جنبش حماس به شمار میرفت. چرا ایشان را شریک تعبیر میکنم؟ چون که سلیمانی بر این عقیده استوار بود که تهدید دشمن از سرزمین فلسطین فراتر رفته و همه امت اسلامی را تهدید میکند. عملکرد ایشان تنها به کمک و پشتیبانی از ملت فلسطین محدود نبود. چون ایشان و بسیاری از مردم ایران کمک به مبارزات مردم فلسطین را یک مسئله اعتقادی و همیاری مظلومان میدانند. این بینش و دیدگاه در وجدان و عقل مرحوم شهید سلیمانی وجود داشته است. البته من نمیخواهم شخصیت شهید سلیمانی را فقط در این مسائل محدود کنم. چه ایشان در عین حال قضیه فلسطین را یک راهکار راهبردی و اولین قضیه جهانی میدانست.

لذا اسرائیلیها با شهادت سلیمانی از همه مردم شادتر بودند. اصولا صهیونیستها در ترور شهید سلیمانی همدست آمریکا بودند. با وجودی که مرحوم سلیمانی در تعداد زیادی از پرونده تحولات منطقه دست داشته است، اما علت اصلی به شهادت رساندن ایشان، نقش کیان غاصب قدس بوده است. زیرا ایشان همواره در کنار مقاومت فلسطین ایستاده بود و به جنبشهای مقاومت فلسطینی کمک میکرده است. بدیهی است اگر خواسته باشیم درباره راهکارهای شهید سلیمانی بحث کنیم به چند ساعت وقت نیاز خواهیم داشت.

بالطبع مقاومت مردم فلسطین در طول ۳۰ سال گذشته بسیار متحول شده است. ابتدا انتفاضه با سنگ و کارد شروع شد و اکنون مبارزان فلسطینی انواع سلاحهای پیشرفته و موشکی در اختیار دارند.

بفرمایید نقش حاج قاسم سلیمانی در این تحول چه بوده است؟

وقتی اشاره کردم که حاج قاسم سلیمانی شریک مبارزات مردم فلسطین است، این تحول هم بخشی از مشارکت راهبردی ایشان به شمار میرود. در حقیقت شهید سلیمانی اهداف سیاسی راهبردی داشت. به طور کلی به گونهای صحبت خواهم کرد تا بخشی از حق این شهید بزرگوار را ادا کرده باشم. این مرد هرچه در اختیار داشت تقدیم ملت فلسطین کرد. «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق». من وظیفه دارم از زحمات ایشان سپاسگذاری کنم. البته راهکار اساسی ایشان در زمینه نظامی توسعه توانمندی موشکی جبهه مقاومت بود. چه در زمینه میزان راهبرد و طول مسافت، چه در زمینه دقیق بودن مکان اصابت و چه در زمینه تکنولوژی. ایشان همیشه اعتقاد داشت آنچه در اختیار دارد به برادران خویش منتقل نماید. منصفانه بگویم که ایشان مردان مبارز جدی و خلاق را در مقاومت فلسطینی یافت و این تکنولوژی را به آنان منتقل کرد. در عین حال مردان مقاومت به رغم نداشتن امکانات مادی توانستند خود را متحول کنند و این تجربه را به فلسطین انتقال دهند. شهید سلیمانی وقتی چنین انسانهای آماده، جدی و با استعداد را برای آزادی فلسطین یافت، هرچه امکانات در اختیار داشت تحویل آنان داد. نه فقط برای آزادی نوار غزه و کرانه باختری رود اردن را پیدا کرد، بلکه انسانهای را یافت که برای آزادی سرتاسر فلسطین آمادگی دارند. به طور تأکید همه افکار و اندیشههای تحول کیفی که صهیونیستها را مرعوب کرده بود، به خصوص قدرت موشکی است که شهید سلیمانی در اختیار رزمندگان فلسطینی قرار داده است. لذا تکرار میکنم که ایشان شریک واقعی مردم مبارز فلسطین است.

یکی از رهبران جنبش حماس پس از ترور شهید سلیمانی گفته بود که ما اکنون مرحله دفاعی را پشت سر گذاشتیم و وارد مرحله هجوم شدهایم. یعنی اگر اسرائیل بخواهد با عملیات نظامی به فلسطینیها حمله کند، ابتکار عمل را به دست خواهند گفت و ناچارند به سوی سرزمینهای اشغالی ورود پیدا کنند و با دشمن بجنگند.

به نظر شما آیا واقعا فلسطینی ها به چنین مرحلهی رسیده اند؟

این تعبیری است که ما همواره زیر ظلم دشمن صهیونیستی واقع شدهایم. ایشان میخواسته بگوید که ما در حال دفاع واقعی در برابر دشمن متجاوز هستیم. شاید تعبیر اصل غافلگیری دشمن دقیقتر بوده باشد. یعنی رژیم صهیونستی در هشت سال گذشت که مقاومت فلسیطینی متحول شده است، دشمن وقتی کارهای احمقانه مرتکب میشده و به نوار غزه هجوم میکرده است، غافلگیر میشده که هرگز توقع آن را نداشته است. وقتی از تکنولوژی سلاح ضد تانک «کورنیت» صحبت میکردیم، دشمن از کاربرد و کارایی این سلاحها آگاهی نداشت. در یک عملیاتی در منطقه الشجاعیه در داخل غزه تانکهای رژیم صهیونیستی که میخواستند وارد غزه شوند تار و مار و درهم کوبیده شدند. اکنون مقاومت فلسطین بهپادهایی از نوع «درون» در اختیار دارد. قورباغههای انسانی در اختیار داریم که حدود پنج تا ده کیلو متر در عمق دریا راه میروند و خود را به پایگاههای نظامی داخل فلسطین اشغالی میرسانند و با نیروهای دشمن درگیر میشوند و پس از انجام عملیات، سالم به پایگاههای خود باز میگردند. جنبش مقاومت فلسطین مردانی در اختیار دارد که از طریق تونلهای زیر زمینی خود را به پشت جبهه دشمن میرسانند. این مجاهدان فلسطینی از پشت خطوط دشمن ظاهر میشوند و پس از تصرف تانکهای دشمن با نیروهای متجاوز درگیر میشوند و آنان را به قتل میرسانند. ما این را عملیات غافلگیری مینامیم. این بخشی از ابتکارات نیروهای مقاومت فلسطین است. که هر کدام اصطلاحات و مفاهیم نظامی مخصوصی دارد که به وسیله مقاومت فلسطینی تحقق یافته است. یعنی کشتن نیروهای دشمن از نقطه صفر و پیشروی پشت خطوط دشمن بخشی از آن است. این دستآوردها به برکت خداوند و به برکت بازوان پر توان و مغزهای متفکر و به برکت خون مجاهدان فلسطینی است.

مقاومت فلسطین که در دههای شصت و هفتاد آغاز شد با مقاومت کنونی چه تفاوتی کرده است؟

کسی که از وضعیت گذشته خبر نداشته باشد، از وضعیت کنونی و آینده خبر نخواهد داشت. انقلاب مسلحانه فلسطین که در سالهای اواخر دهه شصت و ابتدای دهه هفتاد آغاز شد، با ایمان راسخ به حقوق خود توانست مبارزه را ادامه دهد. اما متأسفانه انقلاب به بیراهه و به ناکامی کشیده شد. جریانی که رهبری مقاومت فلسطین را به عهده داشت، نماینده واقعی همه مردم فلسطین نبوده است. انقلاب پس از گذشت مراحلهی از راهکار خود به علت اعتقادات فکری که داشت از موضع خود عقب نشینی کرد و به انزوا کشیده شد. اما مقاومت اسلامی همچون حماس و جهاد اسلامی و سایر گروههای مقاومت فلسطین به مرور زمان خلاقیت نشان دادند و در صحنه مبارزه با دشمن پایدار ماندند. حتی برادران مان در گردانهای شهدای الاقصی وابسته به جنبش فتح با کادر رهبری جنبش فتح در این موضوع اختلاف سلیقه و اختلاف نظر پیدا کردند و خود را در دو گام متحول کردند.

گام نخست فکری بود، و این خیلی مهم است. یاسر عرفات در سال ۱۹۷۴ به دعوت آقای بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر و رئیس وقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد و این طرح را ارائه داد: «شاخه زیتون را از دست من نگیرید». یعنی عرفات، با این طرح جریان چپگرای اسرائیل و محافل جهانی را به گفت و گو فراخواند. مرحله عقب گرایی انقلاب فلسطین از آن تاریخ آغاز شد، اسلحه و رویارویی به زمین گذاشته شد و فلسطینیها پای میز مذاکره نشستند. سپس رهبرانی روی کار آمدند که انگار در دامان عشق اشغالگران پرورش یافته بودند. لذا آنچه از نظر فکری در مقاومت و انقلاب مردم فلسطین روی داد، این است که مقاومت را روی خط روشن و واقعی قرار داد. گرای واقعی و مفاهیم واقعی مبارزات مردم فلسطین را به آنان نشان داد. ماهیت واقعی کیان غاصب را به مردم نشان داد. کیان غاصب صهیونیستی را اشغالگر و سارق سرزمین فلسطین معرفی کرد و نه دوست و شریک ملت فلسطین. متأسفانه این مفاهیم توسط برخی از رهبران فلسطینی گم شده بود. اکنون از نظر فکری لازم است مسئله آزاد سازی سرتاسر فلسطین مطرح گردد. امروزه وقت این نیست که بیاییم درباره دلایل شکست در جنگ سال ۱۹۴۸ و جنگ سال ۱۹۶۷ و قدس شرقی و قدس غربی و قدس روی زمین و قدس زیر زمین و گفت و گو مادرید و اسلو و وادی عربه و غیره صحبت کنیم. لذا مقاومت اسلامی فلسطین همه این مفاهیم را از بین برد و مفاهیم فکری جدیدی را مطرح کرد.

گام دوم، سطح عملیاتی است و این یک تحول کیفی در استفاده از تکنولوژی و مغزهای خلاق به شمار میآید. به شما بگویم که مجاهدان فلسطینی اکنون در سطح جنگ سایبری به تحول چشمگیری رسیدهاند. در این زمینه به برتری واقعی در برابر دشمن صهیونیستی دست یافتهاند. اکنون در آستانه سالگرد جنگ ۲۲ روزه سال ۲۰۱۲ در نوار غزه به سر میبریم. مقاومت فلسطین در این جنگ توانست به تلویزیون رسمی کیان غاصب نفوذ کند و فیلم ۱۵ دقیقهای را از نابودی تانکهای دشمن در الشجاعیه منتشرنماید. این یک تحول کیفی و روانی در کارایی نیروهای مقاومت به شمار میرود. اکنون به جای سنگ و کارد، در عملیات نابودی نیروهای دشمن از انواع سلاحهای پیشرفته استفاده میکنیم. این یک تحول نوعی در مقاومت و در استفاده ار تکنولوژی پیشرفته است. اکنون به جای سنگ و کارد و عملیات تک تیراندازی سلاحهای پیشرفته و موشکی در اختیار داریم. برادران تک تیراندازان جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین از همه گروهها پیشرفتهتر هستند. به طور مثال دو گروه یاد شده در عملیات تک تیراندازان دمار از روزگار دشمن درآوردند. حماس هم در این زمینه از آن دو جبهه الگو گرفت و تفنگ «الغول» را اختراع کرد. این نام به نام شهید الغول بازمیگردد. کاربرد دقیق این تفنگ حدود دو کیلو متر میباشد. اینها یک تحول کیفی به شمار میروند، به خصوص در زمینه کاربرد موشکی. قدرت موشکی ما در روزگاری حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر بوده که این کابرد تا ۷۵ و ۱۱۵ کیلو متر افزایش یافته است. جنبش مقاومت فلسطین اکنون سلاحهای غافلگیر کننده در اختیار دارد.

با این وصف، تا به حال توانستهاید در برابر دشمن قدرت بازدارنگی به وجود بیاورید؟

همینطور است... جنبش مقاومت فلسطین یک ارتش کلاسیک مانند ارتشهای جهان نیست. ولی ما از نظر مفاهیم نظامی و جنگ پارتیزانی کمتر از یک ارتش پیشرفته نیستیم. مجاهدان فلسطینی با امکانات محدود خود توانستهاند الگو و نمونه بازدارنگی دشمن صهیونیست باشند. دشمن امروزه به رغم داشتن بحران سیاسی داخلی اگر خواسته باشد از این بحران بیرون برود و جنگی را بر ملت فلسطین و مردم غزه تحمیل نماید، باید هزار بار بیندیشد که سرنوشت این جنگ چه خواهد شد. باید نتایج جنگهای گذشته را ارزیابی کند. به طور مثال مقاومت در جنگ ۲۲ روزه سال ۲۰۱۲ در نوار غزه حدود ۶۰ میلیارد دلار بر دشمن خسارت مادی وارد آورد، یکی از افسران ارتش دشمن به این میزان خسارت اعتراف کرده است. خبرنگاری از افسر یاد شده پرسید که آیا با این رقم اشتباه نمیکنید؟ وی تأکید کرد بله ارتش اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه در غزه به میزان ۶۰ میلیارد دلار متضرر شده است. مقاومت فلسطین امروزه عملا به صورت کابوس واقعی برای فرماندهی نظامی کیان غاصب در آمده است. اکنون دشمن صهیونیستی جرأت ماجراجویی در غزه را ندارد. تا کنون هیچ گزارشی از میزان خسارتهای نظامی وارد آمده بر کیان متجاوز صهیونیست منتشر نشده است.

تا چه اندازه شهید سلیمانی توانست گروههای مجاهد و رزمنده فلسطینی را در برابر دشمن متحد و یکپارچه کند؟

در حقیقت شهید سلیمانی نقش خوب و ارزشمندی در این زمینه بازی کرد. گاهی گروههای مقاومت فلسطینی به رغم دیدگاههای سیاسی متفاوتی که داشتند در خانه ایشان در تهران جلسه تشکیل میدادند و اوضاع سرزمینهای اشغالی را بررسی میکردند. ایشان همیشه از لزوم وحدت گروههای فلسطینی بحث میکرد. بعد از شهادت سردار وقتی برای عرض تسلیت به خانه ایشان رفتیم و با اعضای خانواده ایشان ملاقات کردیم، برادر شهید با آقای ابو العبد «اسماعیل هنیه» دبیر کل جنبش حماس دست داد و احوال پرسی کرد، از فلسطینیها خواست متحد شوند. زیرا فلسطینیها با اتحاد و همبستگی میتوانند رژیم صهیونیستی را سرجایش بنشانند. این سخنان را از شهید سلیمانی به ارث بردهاند. چون شهید شخصا به مسائل اختلاف برانگیز رسیدگی میکرد، این در حالی است که حماس و سایر گروههای مبارز فلسطینی پیرامون مبارزه، مقاومت و سایر مسائل مشترک دیدگاه روشن و هماهنگی داشتند.

این در چارچوب مقاومت فلسطین بود. شهید سلیمانی در چار چوب کلی، منظورم در جهان عرب چه کار کرد؟ آیا شما را به اتحاد و هماهنگی با حزب الله و سایر گروههای مبارز و فعال در جهان عرب هم تشویق میکرد؟

شهید سلیمانی همیشه همه گروههای مبارز را به اتحاد و هماهنگی به خصوص با حزب الله لبنان فرا میخواند. پنهان نیست که رهبران حماس در مدت گذشته دهها جلسه گفت و شنود با رهبران حزب الله لبنان از جمله دبیر کل حزب الله در حضور شهید سلیمانی داشته است.

شهید مغنیه فرمانده نظامی حزب الله هم در این گفت و گوها شرکت داشته است؟

آری، گاهی شهید مغنیه هم در زمان حیات خویش در این گفت و گوها حضور داشته است. این گفت و گوها برادرانه و مفید و با کیمیای عالی بوده است. ما و حزب الله در ارتباط با قضیه فلسطین اتحاد و انسجام هماهنگی عالی و جدی در مسائل سیاسی و نظامی داشتیم. زیرا هر دو گروه با دشمن مشترک رو به رو هستیم.

شنیدهام که فلسطینیهای غزه بعد از شهادت سردار سلیمانی مجالس متعدد سوگواری و ختم برگزار کردند و مسئولان همه گروهها در آن مجالس شرکت کردند.

آیا این مجالس به غزه و الخلیل محدود بود یا در کرانه باختری و سایر اماکن هم برگزار شده بود؟

بله جنبش حماس در غزه مراسم سوگواری متعددی برای مرحوم سلیمانی برگزار کرد و همه رهبران گروههای فلسطینی در آنها شرکت کردند. برای ترحیم شهید برنامه خاصی با حضور دکتر الزهار و سایر برادران جنبشهای جهاد و الفتح و همه گروههای مبارز داشتیم. بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم از طریق اسکایپ در این مراسم شرکت و سخنرانی کردند. در مجالس دیگری کارنامه شهید سلیمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برنامه هفته سینمایی در تجلیل از مقام شهید با شرکت هنرمندان و منتقدان سینمایی برگزار شد.

در کرانه باختری رود اردن چنین فضاهایی وجود داشت؟

اوضاع امنیتی در کرانه باختری با نوار غزه تفاوت دارد. گمان کنم اگر چنین مسائلی آنجا برگزار میشد، قطعا به بازداشت برپا کنندگان چنین مجالس منجر میشد. البته همه شاخههای نظامی گروههای فلسطینی برای شهید سلیمانی عزادار بودند.

حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به پایگاه آمریکاییها در عین الاسد عراق چه تأثیری در سطح منطقه به خصوص نیروهای مقاومت داشت؟

ابتدا لازم میدانم به بازتاب این ضربه موشکی توجه کرده باشم. جنایت ترور مرحوم شهید قاسم سلیمانی کار سادهای نبود.

اولا: این اقدام مخالف قوانین و مقررات دیپلماتیک است.

چون میان آمریکا و دولت عراق توافقنامه به امضاء رسیده بود. شما آمریکاییها بجای اینکه از عراق حمایت کنید، میروید به آن کشور تجاوز می کنید؟

دوم: شما اشخاص رسمی و سیاسی یک کشور سوم را بالباس رسمیشان به قتل رسانده اید. شهید سلیمانی، ابو مهدی مهندس و هیئت همراهشان نقش شخصیت سیاسی را داشتند. این اقدام نقض آشکار مقررات دیپلماتیک و قوانین بین المللی به شمار میرود. ایشان یک شخصیت رسمی بود که از یک کشور سوم دیدن میکرد. یعنی شما آمریکاییها بر ضد انسانهای بیگناه مرتکب جنایت شدهاید. بنابر عکس العمل جمهوری اسلامی ایران یک اقدام طبیعی بود. محافل سیاسی و دیپماتیک واکنش ایران را یک امر طبیعی میدانند. به من بگویید چه کسی در جهان جرأت دارد از کنار یک پایگاه آمریکایی بگذرد؟ چه رسد به این که به این پایگاه حمله کند؟ بنابر این پاسخ ایران دردناک بود. همانگونه که مقام معظم رهبری در خطبه نمار جمعه به آن اشاره کردند، به هیبت و بز دلی آمریکا ضربه وارد آمد. شما آمریکاییها همه خطوط سرخ و مناسبات بین المللی را نادیده گرفتید و به یک مقام مسئول آسیب رساندید، میخواهید دولت ایران ساکت بنشیند. لذا حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد یک پاسخ دندان شکن بود. و خسارتهایی مادی و انسانی را که روی شبکه سی ان ان مشاهده کردیم، یک امر طبیعی بود.

به طور مثال در فلسطین عملیات مسلحانهای توسط مقاومت علیه پایگاههای نظامی دشمن روی میدهد، سخنگوی نظامی دشمن اعتراف میکند که یک سرباز کشته شده است. ولی بعد از گذشت یک هفته میشنوید که تعدادی سرباز اسرائیلی در بیمارستان نزدیک پایگاه نظامی مذکور به علت بیماریهای به خصوصی مردهاند. خب اینها چگونه و کجا مردهاند؟ در حقیقت سربازان در همان عملیات کشته شدهاند. لذا جامعه صهیونیستی و آمریکایی نمیتواند متحمل کشته شدن شمار زیادی از سربازان بشوند. بنابر این دولتهای اسرائیل و آمریکا مردمشان را فریب میدهند و میزان خسارتهای انسانی واقعی را فاش نمیکنند. اگر خواسته باشید به انگیزه و اهداف ضربه به پایگاه عین الاسد معنی و مفهوم خاص بدهید باید بگویید که ایران به هیبت آمریکا در منطقه آسیب جدی وارد آورده است.

شما به عنوان یک کارشناس فلسطینی معتقدید که این ضربه پایان یافت یا ادامه خواهد داشت؟

برای پاسخ به این پرسش به تجربه و تخصص زیادی نیاز نداریم. از آقای خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و سید حسن نصر الله شنیدهام که هدف واقعی را در دستور کار خود قرار دادند و آن بیرون راندن آمریکاییها از منطقه است، البته تحقق این هدف ما را خرسند میکند. زیرا من از استعمار و حضور نظامی آمریکا در منطقه سخن میگویم. ما برای حضور شهروندان آمریکا در منطقه احترام قایل هستیم. اما حساب نظامیان آمریکا جداست. لذا آقایان رهبر انقلاب اسلامی و دبیر کل حزب الله پاسخ این پرسش را به روشنی دادهاند.

جنابعالی به عنوان یک مبارز فلسطینی عضو حماس بفرمایید که نتایج زندگی شهید سلیمانی و شهادت ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟

اجازه دهید به روشنی و با شجاعت اعتراف کنم که آمریکاییها شیر شجاعی را شکار کردند. با وجودی که در کار به شهادت رساندن قاسم سلیمانی خیانت کردند، ولی شهادت ایشان خسارت بزرگ و جبران ناپذیری بود. شهادت سلیمانی شکاف بزرگی برجای گذاشت. با صراحت به شما بگویم که خیلی سخت است که بتوانیم این ضایعه اسفناک را جبران کنیم. من از زبان مجاهد بزرگ آقای اسماعیل قاآنی جانشین شهید سلیمانی شنیدم که میگفت پر کردن شکاف از دست دادن شهید سلیمانی بسیار دشوار است. ولی ما شاگردان شهید بر اساس وصیت ایشان رفتار خواهیم کرد. به روشنی و با ایمان کامل به شما میگویم که خون شهدا از سوی خداوند متعال هرگز به هدر نخواهد رفت. سید حسن نصر الله دو روز قبل از شهادت سلیمانی به ایشان گفته بود که مطبوعات آمریکا از دو هفته پیش درباره زندگی و مجاهدت شما بحث میکنند و این بحثها مرا نگران کرده است. من به شما هشدار میدهم که موضوع ترور شما بسیار جدی است و مواضب خود باشید. دشمنان قصد جان شما را دارند. شهید سلیمانی با یک کلمه جواب نصر الله را داد و گفت که شهادت آرزوی من است. بنابر این خداوند حاج قاسم سلیمانی را به سوی خود برگزیده است. این شهدای گرانقدر تضمین کننده ادامه مسیر جهاد هستند. این کار احمقانهای و جنایت هولناکی بود که دشمنان خدا، یعنی آمریکا و رژیم صهیونستی مرتکب شدهاند و سرانجام به شکست آن دو رژیم منجر خواهد شد.

راهکار اساسی شهید سلیمانی در زمینه نظامی توسعه توانمندی موشکی جبهه مقاومت بود. چه در زمینه میزان راهبرد و طول مسافت، چه در زمینه دقیق بودن مکان اصابت و چه در زمینه تکنولوژی. ایشان همیشه اعتقاد داشت آنچه در اختیار دارد به برادران خویش منتقل نماید.

جنبش مقاومت فلسطین مردانی در اختیار دارد که از طریق تونلهای زیر زمینی خود را به پشت جبهه دشمن میرسانند. این مجاهدان فلسطینی از پشت خطوط دشمن ظاهر میشوند و پس از تصرف تانکهای دشمن با نیروهای متجاوز درگیر میشوند و آنان را به قتل میرسانند. این بخشی از ابتکارات نیروهای مقاومت فلسطین است

شهید سلیمانی نقش خوب و ارزشمندی را در وحدت گروههای مبارز بازی کرد.. گاهی گروههای مقاومت فلسطینی به رغم دیدگاه های سیاسی متفاوتی که داشتند در خانه ایشان در تهران جلسه تشکیل میدادند و اوضاع سرزمینهای اشغالی را بررسی میکردند. ایشان همیشه از لزوم وحدت گروههای فلسطینی بحث می کرد.

شما آمریکاییها بر ضد انسانهای بیگناه مرتکب جنایت شدهاید. بنابر عکس العمل جمهوری اسلامی ایران یک اقدام طبیعی بود. محافل سیاسی و دیپماتیک واکنش ایران را یک امر طبیعی میدانند. به من بگویید چه کسی در جهان جرأت دارد از کنار یک پایگاه آمریکایی بگذرد؟ چه رسد به این که به این پایگاه حمله کند؟

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

انگشتر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ثبت ملی شد

سردار سلامی: تحقق طرح شهید سلیمانی با تمام توان صورت می‌گیرد

«قدس» و «مسجدالاقصی» خط قرمز هستند

0 نظر

ارسال نظر

capcha