طراحی شده توسط مرکز استان بوشهر سازمان فضای مجازی سراج؛

پوستر| بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشود

پوستر| بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشود

اخبار مرتبط

پوستر| دست به دست هم کرونا را فراری می‌دهیم

پوستر| مثل تایتانیک

عکس نوشت| آمریکا غرق خواهد شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha