طراحی شده توسط مرکز استان بوشهر سازمان فضای مجازی سراج؛

پوستر| چه کسی نقشه‌ی آمریکا در عراق، سوریه و لبنان را خنثی کرد؟

پوستر| چه کسی نقشه‌ی آمریکا در عراق، سوریه و لبنان را خنثی کرد؟

اخبار مرتبط

پوستر | هر دم از این باغ بری میرسد

محشر سلیمانی

پوستر| بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشود

0 نظر

ارسال نظر

capcha