سند زیر «گردهم آیی نگهبان‌های لژهای فراماسونری » در سال 1348 را نشان می‌دهد.

انتخابات آزاد به سبک پهلوی دوم + سند

 انتخابات آزاد به سبک پهلوی دوم + سند

به گزارش سراج24 ، تاریخ سند زیر «گردهم آیی کلیه استادها و نگهبان‌های لژهای فراماسونری » در سال 1348 را نشان می‌دهد. این اجتماع در محل هنرستان عالی دختران برگزار و به گفته‌ی سند ساواک، «ریاست این جلسه را مهندس شریف امامی رئیس لژ بزرگ ایران عهده‌دار بودند.» آمریکایی‌ها در عین حال که به گسترش «لژ»‌ها معتقد بودند وحدت جریان فراماسونری را سرلوحه کار خود قرار داده و به سامان‌دهی و سازمان‌دهی واحد می‌پرداختند.


فرمایشی بودن انتخابات در عصر پهلوی از بدیهی‌ترین مسائل سیاسی بود که هیچ کسی آن را انکار نمی‌کرد. در سند دیگر امروز به نقل از «جمال امامی» از رجال وابسته به سیاست انگلستان در سال 1342 آمده است«تا به حال کی و چه وقت انتخابات آزاد بوده !? نهایت بایستی کسی که به داخل مجلس می‌برند وکیل خوبی باشد» امامی اشاره نمی‌کند که چگونه یک شخص که به صورت غیر قانونی وارد مجلس شده و به منظور اهداف خاصی انتخاب گردیده می‌تواند وکیل خوبی برای حوزه‌ی انتخابیه‌اش باشد؟

منبع:فارس

اخبار مرتبط

آیا آمریکا به شاه پشت کرد؟

آیا آمریکا قابل اعتماد است؟

دموکرات‌ها به یک جناح سیاسی کمک خواهند کرد

0 نظر

ارسال نظر

capcha