مرکز آمار اعلام کرد

تورم روستایی آبان ماه به ۷.۳ درصد رسید

تورم روستایی آبان ماه به ۷.۳ درصد رسید

به گزارش سراج24 ، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه سال 1395از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در آبان ماه سال 1395 عدد 244.5 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 7.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1395 (7.5 درصد) کاهش یافته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 7.5 درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل (با نرخ تورم 7.3 درصد)، افزایش داشته است.

گفتنی است شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 265.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 261.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه قبل 8.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6.5 درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.0 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1395 (6.4 درصد) افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آبان ماه 1395 به رقم 230.2 رسید که 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 8.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 1395 (8.3 درصد) کاهش یافته است.

اخبار مرتبط

بورس انرژی میزبان عرضه ۲ میلیون بشکه میعانات گازی می‌شود

عرضه ۶۹۵۰ تن عایق رطوبتی و قیر در تالار صادراتی

۵۱.۶ هزارتن فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی داد و ستد شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha