اعتراض مرتضوی به گزارش کارشناس پرونده تامین اجتماعی رد شد

 اعتراض مرتضوی به گزارش کارشناس پرونده تامین اجتماعی رد شد

به گزارش سراج24،مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع جمعی از شکات خصوصی در پرونده تامین اجتماعی  گفت: امروز برای پیگیری پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم که پرونده در شرف صدور رأی است.

این وکیل دادگستری افزود: کارشناس رسمی پرونده، گزارش تکمیلی سوم را درباره موارد اعتراض متهم به دادگاه ارایه کرده بود که فی‌المجلس به من ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است گفت: پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور دادنامه است.

منبع:تسنیم

اخبار مرتبط

هر حادثه‌ای با موضوعیت دانشجو نیازمند توجه است

ضوابط و مقررات پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف دنیا

دولت برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج مردم بیش از دو سوم بودجه‌ی کشور را دریافت می‌کند

0 نظر

ارسال نظر

capcha