«سیم خاردار»

آمار هواداران نوه "نه‌نه جون"

آمار هواداران نوه "نه‌نه جون"
 
«سیم خاردار» - علی سلطانی وش : مهدی کروبی یکی از سران فتنه در روزهای اخیر نامه ای  نوشته و در آن با مخاطبان خود و رئیس جمهور حرف هایش را زده و گفته که مرا محاکمه کنید( شما بخوانید اعدامم کتید). ژست قهرمان بودن از نکات جالب توجه این نامه بود که ما را به فکر انداخت تا آمار هواداران این پیرمرد را محاسبه ای کنیم
 
کروبی در سال 88 و در انتخابات 300 هزار رای آورده بود که تعداد هواداران ایشون را نشان می دهد. خواننده گرامی لطفا نخندید بحث جدی و آماری تحلیلی ست. می خواهیم در این مطلب مقایسه ای کنیم  آمار آرای مهدی کروبی را با  نتایج برخی انتخابات در طول تاریخ که برخی نمونه های آن را در زیر می خوانید:
 
1- در همین سال 88  مجموع آرای باطله انتخابات به گزارس رسمی وزارت کشور 400 هزار نفر بوده است
 
2- آرای نفر آخر انتخابات شورای شهر یکی از شهرستان های دورافتاده کشور بورکینافاسو در سال 2015 بیش از 500 هزار نفر بوده است
 
3- در یک نظر سنجی در یکی از روستاهای جیبوتی درباره کشاورز محبوب، نفر آخر نظر سنجی با رای 437 هزار باز هم آرائی بیشتر از کروبی در سال 88 داشت
 
4- تعداد آرای باطله برنامه 90  هم حتی در طول سال های اخیر هم کمتر از 400 هزار نفر نبوده است.
 
5- در یک نظر یمجی در خصوص عاقل بودن ملک سلمان پادشاه عربستان  ، 450 هزار نفر از مردم  عربستان صرفا جهت طنز و خنده گفته اند بعله او فرد عاقلیست که اینجا هم مهدی کروبی  در رقابت با او ناکام است.
 
 
نتیجه گیری : آقای کروبی جان  نه نه جونت بی خیال ژست گرفتن باش برو بشین فیلم مناظره ت رو ببین مثل ما دلت یکم باز شه 300 هزار تا رای که دیگه این همه قنپز درکردن نداره که...
 
 

اخبار مرتبط

مقصر شکست استقلال چه کسی بود؟

روایت ندیده حسن روحانی در سال 1450

اگر روحانی چهار سال بعد هم رئیس‌جمهور شود...

0 نظر

ارسال نظر

capcha