با تشریح دلایل امحاء پرحاشیه ۲۷ تن میوه لوکس خارجی اعلام شد

کشف ۳۸ تن میوه لوکس قاچاق در تهران

کشف ۳۸ تن میوه لوکس قاچاق در تهران

به گزارش سراج24، علی‌اکبر پوراحمد نژاد با اعلام خبر کشف 38 تن انواع میوه خارجی لوکس قاچاق در هفته‌های اخیر در شهر تهران اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به مطالبه عمومی و تاکید مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با کالاهای قاچاق، تلاش خود را برای برخورد با میوه‌های قاچاق تشدید کرد و به دنبال این تشدید اقدامات، موفق به کشف 38 تن انواع میوه لوکس قاچاق از میدان میوه و تره‌بار مرکزی تهران و برخی لوکس‌فروشی‌های شمال شهر شدیم.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: از میان انواع میوه‌های قاچاق مکشوفه خارجی تا امروز، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، 27 تن از این محصولات را فاقد استانداردهای لازم اعلام کرده و با توجه به اینکه در نظر کارشناسی این سازمان، محموله‌های کشف شده قابلیت مصرف نداشته، سازمان تعزیرات حکومتی، رأی به امحاء 27 تن میوه قاچاق مکشوفه صادر کرد.

وی با بیان اینکه 11 تن میوه خارجی قاچاق کشف شده دیگر نیز هم‌اکنون در پروسه انجام کارشناسی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران قرار دارد، در پاسخ به این سوال که آیا 27 تن میوه قاچاق مکشوفه به هیچ وجه قابلیت مصرف نداشته و راهکاری جز امحای این محموله وجود نداشت، گفت: در ماده 11 قانون حفظ نباتات تصریح شده است: وارد ﮐﺮدن ﺑﺬر ـ ﭘﯿﺎز ـ قلمه ـ ﭘﯿﻮﻧﺪ ـ رﯾﺸﻪ ـ ﻣﯿﻮه ـ ﻧﻬﺎل و ﺗﺨﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر کلی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎت و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر مستلزم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮواﻧﻪ قبلی از وزارت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ اﺟﻨﺎس ﻣﺰﺑﻮر را وارد ﮐﻨﻨﺪ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﻣﺪتﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ والّا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت در ﮔﻤﺮک ﻣﻌﺪوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

پوراحمد نژاد ادامه داد: لذا با توجه به اینکه سلامت مبدأ این محموله‌ها و همچنین رعایت استاندار حمل و نگهداری آن‌ها برای کارشناسان مذکور احراز نشده بود، رأی به امحاء این 27 تن داده شد.

اخبار مرتبط

۶۰ درصد لوازم یدکی خودرو در بازار غیررسمی، تقلبی و غیراستاندارد است

الزام «اینماد» کسب و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها

دفن ۲۷ تن میوه قاچاق در چاه‌های مخصوص

0 نظر

ارسال نظر

capcha