«سیم خاردار»

من یک سیم خاردار هستم

من یک سیم خاردار هستم

«سیم خاردار» - علی سلطانی وش :  سلام  من یک سیم خاردار هستم . متولد سال های خیلی دور. همان زمانی که تمام خاطرات شما؛ پدرانتان و پدران پدرانتان و هر چه پدر داشته اید و خواهید داشت را به یاد دارم. متولد شهری که گویا تمام شهر ها در آن جای گرفته اند و بخش یا روستایی از آن هستند . مادرم یک سیم معمولی ساده بود پدرم هم یک گل به معنای تمام بود و فقط کمی خار داشت یعنی گلی بود از نوع خاردارش. که حاصل ازدواج آنها شد موجودی به نام سیم خاردار.

من یک سیم خاردارم آن هم از جنس بسیار بلند و طویلش. هر جایی که فکرش را بکنی سرک می کشم. من تنها سیم خارداری هستم که حس بویایی بسیار قوی دارم ...خیلیییییی قوی بخصوص مشامم به بوی گندهایی که شاید کسی بر روی زمین بزند خیلی حسیاسیت دارد.براحتی بویش را میفهمم و ته و توی قضیه را در آورده و همه جا جار می زنم. یادم رفته بود بگویم. من  تنها سیم خارداری هستم که می توانم صحبت کنم. بخصوص آن جایی که خیلی ها می ترسند و چیزی نمی گویند من به راحتی حرف می زنم و خیلی هم بلند صحبت می کنم در وافع فریاد می زنم بر سر کسی که بخواهد کاری کند که به خیالش صدای کسی درنخواهد آمد.


من یک سیم خاردار هستم آن هم از نوع چشم دارش. به اندازه همه خارهایم چشم دارم که می توانم همه جا را ببینم حتی جاهایی که شاید بعضی ها فکر کنند دیده نمی شود همه سوراخ و سنبه ها را میبینم و همه پشت پرده ها  پشت صحنه ها پشت دیوار ها پشت در اتاق های مخفی و ... را میبینم.

راستی یادم رفت بگویم من یک سیم خاردارم آن هم از نوع دهن لقش. یعنی هر چیز را که ببینم و بشنوم و حس کنم همه جا می گویم و جار می زنم خواستم بگویم حواست باشد که کاری نکنی ( بله با شما هستم  که الان رنگ صورتت زرد زرد شده است) چون این سیم خاردار با هیچکس تعارف ندارد  آن قدر خار هم دارد که بخواهی نزدیکش شوی همه جایت زخم می شود آن هم از نوع سیمی و خاردار...

من یک سیم خاردار هستم آن هم از نوع خطرناکش....اگر میخواهی ناشنیده ها را از زبان یک سیم خاردار حساس و دهن لق و جارچی بشنوی هر صبح یک سری به ما بزن...

اخبار مرتبط

مقصر شکست استقلال چه کسی بود؟

روایت ندیده حسن روحانی در سال 1450

آمار هواداران نوه "نه‌نه جون"

0 نظر

ارسال نظر

capcha