مجلس ترکیب شورای عالی استاندارد را مشخص کرد

  مجلس ترکیب شورای عالی استاندارد را مشخص کرد

به گزارش سراج24، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، فصل سوم این طرح را که مربوط به ارکان سازمان بود، به تصویب رساندند.

جزییات این مواد به شرح زیر است:

ماده 34- ارکان سازمان عبارت است از:

1- شورای‌عالی استاندارد
2- رئیس سازمان

ماده 35- ترکیب شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:

1- رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
2- رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی
3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
5- وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
6- دادستان کل کشور
7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
9- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
10- رئیس اتاق تعاون ایران
11- رئیس اتاق اصناف ایران
12- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال
13- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
14- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
15- رئیس شورای رقابت

تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.

تبصره 3- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.

ماده 36- وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:

1- تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
2- تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
4- رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده
5- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
6- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
7- بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
8- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان
9- تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
10- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
11- تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
12- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی
13- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
14- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
15- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
16- ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

اخبار مرتبط

بررسی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی ایثارگر در مجلس

شهید سلیمانی اجازه نمی‌داد حفظ جان اثری بر رسالتش بگذارد

لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد

0 نظر

ارسال نظر

capcha