یه استکان طنز«سراج 24»؛

استخدام در نهاد ریاست جمهوری

استخدام در نهاد ریاست جمهوری

یه استکان طنز «سراج24»- علی سلطانی وش: نهاد ریاست جمهوری با توجه به اجرائی شدن برجام و حل همه مشکلات کشور و ایجاد فرصت های جدید شغلی در زمینه های گوناگون اقدام به استخدام تعدادی افراد با تخصص های مربوطه می کند که به شرح ذیل است:

یک-  10 نفر متخصص برگزاری جشن های بین اللمی با مدرک ارشد جشنولوژی جهت سازماندهی جسن های پسابرجام

دو- 10 نفر متخصص  با مدرک ارشد و بالاتر در رشته ماست مالوژی جهت ماست مالی پرونده و خسارات کرسنت

سه- 10 نفر متخصص با مدرک ارشد و بالاتر در رشته تعطیلوژی جهت را اندازی سازمان تعطیل کردن مدارس و ادارات در زیر مجموعه سازمان محیط زیست

چهار- 10 نفر متخصص با مدرک انتقال آب از آمریکا جهت انتقال آب آشامیدنی از آمریکا بعد از حل مشکل تحریم ها

پنج- 10 نفر متخصص در  رشته پول شماری جهت اداره سازمان پول شماری به علت حجم زیاد پول هایی که قرار است روانه کشور شود.

افراد متقاضی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی پسابرجام چه قشنگه به آدرس اینترنتی www.pasabarjamcheghashange.com مراجعه کنند.

اخبار مرتبط

راز مشارکت بالای انتخابات از نگاه سعودی

اندرحکایات لیست انتخاباتی کرباسچی

رنجنامه صندلی مجلس ششم

0 نظر

ارسال نظر

capcha