در هنگام رمی جمرات

اسامی و شماره کاروان جان باختگان ایرانی حادثه منا

اسامی و شماره کاروان جان باختگان ایرانی حادثه منا

به گزارش سراج24، اسامی ۱۱۹ کشته امروز رمی جمرات منتشر شد.

۱ردیف نام نام خانوادگی کاروان

۱ محمد نوری استادی ۱۹۴۰۲

۲ احمد ابراهیم زاده ۲۶۱۳۰

۳ محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۴ بلال اسلامیان ۱۰۰۰۳

۵ احمد اسماعیلی چاوند ۲۸۱۵۹

۶ حسن افشون ۱۲۰۱۲

۷ نادعلی امینی ۲۴۰۱۶

۸ حجت اوسیانی ۲۸۱۵۹

۹ عبد الله ایگدری ۳۸۰۳۶

۱۰ گل در یار بازای گلستان

۱۱ علی رضا باغانی ۱۹۲۸۹

۱۲ محمد ابراهیم باقری ۴۰۰۱۱

۱۳ بایرامعلی بخته ۱۰۰۰۳

۱۴ عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۱۵ علی برومند فارس

۱۶ علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۱۷ محمد ولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۱۸ یگن بی بی مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۱۹ کریم پور تقی راستگو مقدم ۲۸۱۵۹

۲۰ فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

۲۱ وجیه الله تقالی ۱۷۲۴۸

۲۲ حسین تقوی ۳۰۰۲۸

۲۳ سعید جعفری ۱۷۶۶۵

۲۴ اسماعیل جعفری ۲۴۰۱۰

۲۵ حسین جعفری ۴۰۰۱۱

۲۶ سید جلال جلال زاده ۱۹۳۷۳

۲۷ عبد الصمد جمشید نژاد ۲۴۰۱۶

۲۸ رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۲۹ حسین جوانی ۲۴۰۳۷

۳۰ علی حسین چشم دهام ۴۰۰۱۱

۳۱ محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۳۲ علی اکبر حسینی ۱۹۲۸۹

۳۳ قیصر علی حیدری ۱۳۰۵۳

۳۴ عبد الصمد خانی ۱۹۰۳۳

۳۵ خدیجه خرمایی ۳۸۰۳۶

۳۶ شکرالله خشخویی ۱۳۰۷۷

۳۷ محمد خندان ۲۴۰۳۷

۳۸ غلام رضا خورسند ۲۸۱۵۹

۳۹ محمد سعید دانش طلب ۱۹۳۷۳

۴۰ علی اکبر دلیر ۳۹۰۰۹

۴۱ مالک دهقان خیاوی ۱۰۰۰۳

۴۲ علی اکبر ذبیح زاده پاشا ۳۰۰۲۸

۴۳ عبد الله رادپور ۱۲۰۱۲

۴۴ علی رازانی ۲۹۰۱۲

۴۵ علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹

۴۶ عبدالقادر رحکن رودی ایرانیان خارج از کشور

۴۷ قاسم رحمانی ۲۴۰۳۷

۴۸ قنبر رحمانی تولی ۳۹۰۱۰

۴۹ عبد الستار رحمکن سوری ایرانیان خارج از کشور

۵۰ سید احمد رحیمی ۴۰۰۱۱

۵۱ محمد حسین رمضانی سیاه خلکی ۲۸۱۵۹

۵۲ سید مرتضی رییس زاده ۱۳۰۷۷

۵۳ قربانعلی سالاری ۳۰۰۲۸

۵۴ حسین سبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳

۵۵ حسین سبیانی ۳۹۰۱۰

۵۶ محمد مهدی سلحشور ۳۰۰۲۸

۵۷ حسن سلیمانی درچه ۱۳۰۷۷

۵۸ محمد رضا سلیمانیان درچه ۱۹۰۲۹

۵۹ شهریار شادمندخانه ۱۹۳۷۳

۶۰ غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۶۱ عباسعلی شکری ۴۰۰۱۱

۶۲ عبد الستار شینور نصاری ۲۰۲۰۶

۶۳ ابراهیم صادقی واسکسی ۳۰۲۷۸

۶۴ غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

۶۵ رضا عارف خانی ۱۹۰۳۳

۶۶ احمد عباسی ۱۹۲۸۹

۶۷ حسین علی عباسی ۴۰۰۱۱

۶۸ جمشید علم جو ۲۸۱۵۹

۶۹ غلامرضا غلامی ۱۹۳۷۳

۷۰ فرامرز غلامی ۴۰۰۱۱

۷۱ محسن غلامی خراسان رضوی

۷۲ احمد غلامی جیر گل ۲۸۱۵۹

۷۳ رحمت غلامی جیر گل ۲۸۱۵۹

۷۴ محمد اسماعیل فخری ۱۹۰۳۳

۷۵ ابراهیم فخری ۲۸۱۵۹

۷۶ حسین فرجی ۴۰۰۱۱

۷۷ محمد علی فرخاری ۱۹۰۳۳

۷۸ حسین فرخی ۴۰۰۱۱

۷۹ محمد رضا فروزان ۳۰۲۷۸

۸۰ علی اکبر فغانی خراسان رضوی

۸۱ غلامعباس قادی خراسان رضوی

۸۲ علی اکبر قدم گاهی ۱۹۰۳۳

۸۳ درسن تقان قزل ۳۸۰۱۷

۸۴ کاری بای کاری بای ۳۸۰۱۷

۸۵ هوشنگ کردگار ( براساس اعلام سازمان حج و زیارت این زائر کشورمان در سلامت کامل به سر می‌برد) ۱۳۰۷۷

۸۶ اقا محمد کره ش ۳۸۰۰۲

۸۷ حمید کره ش جوکار ۲۴۰۳۷

۸۸ ابراهیم کریم پور چمچالی ۲۸۱۵۹

۸۹ رضا کریمی قلعه بابا خانی ۱۷۲۴۸

۹۰ احمد کفاش ۱۳۰۷۷

۹۱ حسن گلشنی ۱۳۰۵۴

۹۲ اسماعیل گندابی ۱۹۰۳۳

۹۳ عباس گودرزی ۲۹۰۱۳

۹۴ عباس لطفی ۲۴۰۱۰

۹۵ احمد لطفی ۱۹۰۳۳

۹۶ محمد ظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

۹۷ ابراهیم محمدی ۱۹۰۳۳

۹۸ حسین محمدی ۲۴۰۱۶

۹۹ غلام رضا محمودی ۴۰۰۱۱

۱۰۰ مختاری اکبری ۲۴۰۱۶

۱۰۱ نور محمد مختوم نژاد ۳۸۰۱۷

۱۰۲ عزت الله مدادی ۲۸۱۵۹

۱۰۳ عبد الستار ممکن رود خارج از کشور

۱۰۴ نعمت الله منصوری ۲۴۰۳۷

۱۰۵ مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

۱۰۶ داوود موسوی ۱۷۷۷۵

۱۰۷ علی اکبر مهرآباد ۱۹۰۲۹

۱۰۸ علی اصغر مهرآبادی ۱۹۲۸۹

۱۰۹ ابراهیم میان آبادی ۱۹۲۸۹

۱۱۰ حسین میر مرتضوی ۱۹۳۷۳

۱۱۱ هادی میرزایی ۱۹۳۷۳

۱۱۲ اسکندر ناصری ۲۴۰۱۶

۱۱۳ مرادعلی نصر اللهی ۲۹۰۱۳

۱۱۴ علی رضا نظربرومند ۲۴۰

۱۱۵ رجب نعمتی ۲۴۰۳۷

۱۱۶ جواد نمازی مکی ۱۹۰۲۹

۱۱۷ فراحم نوری نوران ۱۰۰۰۳

۱۱۸ علی محمد یحیی پور ۲۸۱۵۹

۱۱۹ ابوبکر یوسفی ۱۲۰۱۲

عملیات انتقال جان باختگان و مجروحان این حادثه به چهار بیمارستان سعودی همچنان ادامه دارد.
اکثرجان باختگان از افراد کهنسال و زنان از کشورهای مختلف هستند و اکثر مجروحان دربیمارستان درحال مداوا می باشند.

اخبار مرتبط

مرگ یک زائر و زخمی شدن 2 ایرانی در سانحه تصادف کاظمین

زمان بازگشت حجاج ایرانی اعلام شد

اسامی ۳۶۶ مفقود حادثه روز گذشته منا منتشر شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha