عکس نوشت| به بیگانگان نمی‌توان اعتماد کرد

اخبار مرتبط

اقتصاد را معطل اگرها نگه ندارید

کاریکاتور| افول آمریکا

پوستر| به واکسن های آمریکایی و انگلیسی اعتمادی نیست

0 نظر

ارسال نظر

capcha