کلیپ نوشت| همه چیز به ضرر کارگر

اخبار مرتبط

فعال حوزه زنان: دولت با قطع یارانه نوزادان علیه «خانواده» اعلان جنگ کرده است

کلیپ نوشت| همه آنانکه قربانی آمارهای کرونا شدند

کلیپ نوشت| بازی با جان مردم در طرح فاصله گذاری هوشمند

0 نظر

ارسال نظر

capcha