فیلم| انحراف علم از هویت تمدنی یا دانشگاه غربی و دانشمند غرب زده

اخبار مرتبط

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: سکوت در قبال توطئه‌های اسرائیل غفلت از قرآن و خیانت است

فیلم| کلید کار در مدرسه است نه دانشگاه!

فیلم| آیا دانشگاه‌های ما غرب‌ زده‌اند یا علم‌مان غربی است؟

0 نظر

ارسال نظر

capcha